REKLAMACIJE/PRIJAVA OČITANIH STANJA

Ispis
U slučaju potrebe za reklamacijom neke od izvršenih usluga ili ispostavljenog računa za iste, reklamaciju je potrebno uputiti u pisanoj formi putem propisanog obrasca i predati u Službu protokola na adresi TinaUjevića 66, Novo Brčko.

Naši službenici će na Vašu reklamaciju pismeno odgovoriti u što kraćem roku.

Napomena:

Reklamacija na ispravnost mjernog uređaja

Na Vašu prijavu o neispravnosti mjernog uređaja, naša dežurna služba će izlaskom na teren provjeriti tehničku ispravnost i preduzeti dalje korake sa ciljem da se mjerni uređaj dovede u ispravno stanje ili zamjeni.

Istovremeno će zapisnički konstatovati zatečeno stanje i sugerisati dalje aktivnosti u zaštiti interesa kako potrošača tako i preduzeća.

Potrošač može tražiti zamjenu mjernog uređaja radi ispitivanja na sopstveni zahtjev.

Prilikom podnošenja zahtjeva, potrošač će biti upoznat sa obavezom da, u slučaju potvrde ispravnosti, izmiri sve troškove vezane za ovaj postupak.