ПОСАО И КАРИЈЕРА

Штампа

У пословном окружењу, у којем су технологије и информације свима доступне, предузећа своју конкурентску предност могу градити само на једном ресурсу - својим запосленима, њиховим способностима, знањима и мотивацији.

"Наше запослене сматрамо највреднијим делом предузећа."

Људски потенцијал је један од кључних ресурса пословног развоја ЈП "Комунално Брчко", а данас га чини више од 400 запослених у четири радне јединице.

Имајући у виду да унапређење организационе структуре предузећа и развој кадрова представља оквир за повећање ефикасности у циљу пружања квалитетнијих услуга и остварењу принципа усмерености предузећа према корисницима, у оквиру стратешког плана пословања ЈП "Комунално Брчко", РАЗВОЈ КАДРОВА је идентификован као стратешко усмерењe.

Такође, ЈП "Комунално Брчко" утиче на побољшање стања на локалном тржишту рада креирањем нових радних места и запошљавањем младих људи, олакшава младим људима прелазак од школе ка послу кроз праксу, приправнички стаж, али не заборавља ни на људе са смањеним способностима и за њих ствара могућности да раде и живе од свог рада.