• OSNIVANJE

  U okviru procesa reforme Javne uprave u Brčko distriktu BiH, 26.06.2007. godine Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH osnovano je Javno preduzeće za komunalne djelatnosti „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH. Preduzeće je 28.12.2007. godine upisano u Registar Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i posluje u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH, Odlukom o osnivanju i ostalim internim aktima preduzeća.

  Menadžment preduzeća čine Upravni odbor i direktor preduzeća. Upravni odbor donosi opšte i pojedinačne akte preduzeća u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom preduzeća, Internim aktima i drugim opštim aktima i za svoj rad odgovara osnivaču – Skupštini Brčko distrikta BiH. Predsjednik Upravnog odbora je Anto Ilić, potpredsjednik Dragan Tomić, a članovi Smiljana Čolaković, Muamer Ahmetspahić i Mirsad Hasanbašić.

  Preduzeće predstavlja i zastupa direktor preduzeća, koji za rezultate poslovanja i zakonitost rada odgovara Upravnom odboru preduzeća. Direktor preduzeća je Kemal Atić.

  Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ povjereno je pružanje usluga od opšteg interesa u Brčko distriktu BiH, odnosno distribucija električne energije, proizvodnja i distribucija vode, održavanje i uređenje javnih površina, te prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

 • MISIJA

  Osigurati kvalitetnu uslugu kada je riječ o distribuciji električne energije, proizvodnji i distribuciji pitke vode, transportu i deponovanju komunalnog otpada, održavanju javnih površina, kao i ostalim uslugama iz djelatnosti preduzeća, koje se kontinuirano unapređuju u skladu sa sistemom kvaliteta i potrebama korisnika i lokalne zajednice.

  Zadovoljstvo korisnika usluga garancija je kvalitetnih usluga, našeg opstanka i poslovnog uspjeha.

  Zadovoljstvo zaposlenih koji bi svojim djelovanjem trebalo da doprinesu odličnom kvalitetu usluga i procesa rada; okruženje u kojem su svi zaposleni kvalifikovani i sposobni da obave povjerene zadatke; održavanje infrastrukture i kvalitetni uslovi rada, zaštita na radu i bezbjedna radna sredina u skladu sa sigurnosnim zahtjevima i zakonskom regulativom. Uspjeh preduzeća je i naš lični uspjeh!

  Zadovoljstvo okruženja bazirano na partnerskim odnosima sa Skupštinom i Vladom Brčko distrikta BiH, kao i drugim institucijama, organizacijama, dobavljačima, saradnicima iz Brčko distrikta BiH, kao i Bosne i Hercegovine, kroz poštovanje poslovne etike i kompanijskih vrijednosti na svim područjima poslovanja.

 • VIZIJA

  Na temelju tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, principa ekonomske održivosti, očekivanja osnivača i lokalne zajednice, stalnim unapređenjem kroz inovativnost i kreativnost, naša vizija je da budemo lider u pružanju kvalitetnih usluga u snabdijevanju električnom energijom, pitkom vodom, zbrinjavanju komunalnog otpada, hortikulturnog uređenja grada, uz istovremeno očuvanje i unapređenje životne sredine, a na zadovoljstvo društvene zajednice i zaposlenika JP „Komunalno Brčko“..

  Temeljne vrijednosti kojima se rukovodimo su:

  Kvalitet i usmjerenost na potrošačе: prepoznajemo potrebe naših potrošača i dajemo doprinos u ostvarivanju njihovih ciljeva, nudeći im visokokvalitetnu uslugu.

  Profesionalnost i odgovornost: u obavljanju poslova i zadataka zaposlenici postupaju savjesno i odgovorno, ispravno, pravedno i nepristrasno, u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima, izgrađujući pri tome odnose međusobnog povjerenja i saradnje.

  Ekološka osviještenost: temelj za buduće generacije gradimo zajedno sa lokalnom zajednicom, štiteći životnu okoline, brinući o kvalitetu života u zajednicu u kojoj poslujemo i o održivomi razvoju

  Timski rad: Pružanje kvalitetne usluge i stvaranje novih vrijednosti za širu zajednicu rezultat je timskog rada. Zajedničkim djelovanjem pridonosimo razvoju preduzeća, uz potpuno uvažavanje individualnosti svakog zaposlenika, kao i posebnosti okruženja u kojem poslujemo.

  Lični razvoj: Svaki naš zaposlenik posjeduje potencijal i rukovodstvo preduzeća omogućava mu razvoj usavršavanje stručnih znanja i vještina. Posebno se cijeni i podstiče razvoj ljudskih potencijala, u cilju stvaranja dodatne vrijednosti za svakog pojedinca i preduzeće u cjelini.

 • TEMELJNE VRIJEDNOSTI

  Kvalitet i usmjerenost na potrošače: prepoznajemo potrebe naših potrošača te pridonosimo ostvarivanju njihovih ciljeva nudeći im visokokvalitetnu uslugu. · Profesionalnost i odgovornost: u obavljanju poslova i zadataka zaposlenici postupaju savjesno I odgovorno, ispravno, pravedno i nepristrasno, te i odgovorno skladu sa najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima, te izgrađujući pri tome odnose međusobnog povjerenja i saradnje. · Ekološka osviještenost: temelje za buduće generacije gradimo zajedno s lokalnom zajednicom, pri tome omogućavajući zaštitu životne okoline, poboljšanje kvaliteta života zajednice u kojoj poslujemo, kao i održivi razvoj, · Timski rad: Pružanje kvalitetne usluge i stvaranje novih vrijednosti za širu zajednicu rezultat je timskog rada. Zajedničkim djelovanjem pridonosimo razvoju preduzeća, uz potpuno uvažavanje individualnosti svakog pojedinog zaposlenika kao i posebnosti okruženja u kojem poslujemo. · Lični razvoj: Svaki naš zaposlenik posjeduje potencijal i na nama je da omogućimo potpuni razvoj vještina i stručnih znanja koje posjeduje. Posebno cijenimo i potičemo razvoj naših ljudskih potencijala u cilju stvaranja dodane vrijednosti za svakog od njih ponaosob kao i preduzeća u cjelini.

 • STRATEŠKA USMJERENJA

  Strateška usmjerenja preduzeća za trogodišnji period su:

  1. Povećanje zadovoljstva korisnika usluga

  2. Finansijska održivost preduzeća

  3. Razvoj poslovnih procesa

  4. Organizacioni razvoj

              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA