RJ ADMINISTRACIJA

Ispis E-mail

U okviru RJ Administracija obavljaju se svi administrativni poslovi JP „Komunalno Brčko“, uspostavlja se kvalitetan odnos sa kupcima komunalnih usluga i pruža se potpora drugim radnim jedinicama. U okviru ove radne jedinice djeluju sljedeće organizacijske jedinice:

1.Ured ravnatelja

2.Odjel za logistiku

  • Služba za upravljanje rizicima
  • Služba za odnose s kupcima
  • Služba za transport

3.Odjel za razvoj i investicije

  • Služba za održavanje i potporu
  • Služba za razvoj

4.Odjel za financije i računovodstvo

  • Služba za financije i kontroling
  • Služba za računovodstvo

5.Odjel za opće i administrativne poslove

  • Služba za opće i kadrovske poslove
  • Služba za protokol i administraciju
  • Služba nabave.

RJ Administracija ima složenu strukturu i veliki obujam poslova, za čije kvalitetno obavljanje je bilo neophodno uvesti odgovarajuće sustave. U poslovanju poduzeća primjenjuje se integrirani Sustav upravljanja poduzećem kojim su obuhvaćeni Sustav kvalitete ISO 9001:2008, Sustav zaštite okoliša ISO 14001:2009 i Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu OHSAS 18001:2007, a u procesu implementacije su Sustav upravljanja sigurnošću informacija ISO 27001:2013 i Sustav upravljanja energijom ISO 50001:2011.

S ciljem postizanja što veće učinkovitosti u izvješćivanju koja treba doprinijeti donošenju kvalitetnijih poslovnih odluka, uveden je DIS – Direktorski informacijski sustav. Uvođenje DIS-a u poslovanje omogućena je analiza poslovanja (prihoda, rashoda, nabave, zaliha, upravljanje financijama, odnosno generalno sagledavanje profitabilnosti i perfomansi), analiza odnosa sa kupcima te operativnost i učinkovitosti poslovanja.

Primjenom softvera za elektroničko uredsko poslovanje osigurali smo učinkovito upravljanje dokumentacijom, zamjenu papirnih obrazaca inteligentnim elektroničkim, te automatizaciju radnih postupaka. Sustav za upravljanje dokumentima omogućio je uštede, učinkovitije poslovne procese, sistematizaciju planiranja i upravljanje i koordinaciju između organizacijskih cjelina poduzeća.

Informacijski sustav za odnose sa potrošačima – Biling sustav, omogućio je upravljanje odnosima sa potrošačima, izdavanje jednog računa za sve komunalne usluge, povećanje kvalitete pruženih usluga, evidentiranje redovitih i neredovitih platiša i postupanje sukladno tome.

Uspostavljanjem interoperabilne platforme za evidenciju, ažuriranje, vizualizaciju i analizu podataka o komunalnim uređajima koje posjedujemo i kojima upravljamo u oblasti elektrodistribucije, vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda, prikupljanje i deponiranje otpada, implementirali smo GIS – Geografski informacijski sustav. GIS je informatička potpora koja se koristi kao osnova za grafičku vizualizaciju poslovnih procesa održavanja elektroenergetske, vodovodne i kanalizacijske mreže. S ciljem pružanja informacija i pomoći našim korisnicima uveli smo Pozivni centar, besplatnu info liniju 0800 505 07, koja omogućava našim kupcima dobivanje informacija 24 sata.

Uvedeni sustavi su nam omogućili učinkovitije poslovanje, kvalitetnije poslovne odluke, te zadovoljstvo naših kupaca i suradnika.

 

iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA