RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

Ispis E-mail

Radna jedinica Vodovod i kanalizacija zadužena je za proizvodnju i distribuciju vode, upravljanje i održavanje glavnog transportnog i ostalih cjevovoda u gradskom i pojedinim lokalnim vodovodnim sustavima, te za održavanje kanalizacijske mreže.

RJ Vodovod i kanalizacija je kao opće ciljeve postavila sljedeće: osigurati dovoljne količine vode za potrošače, osigurati potpunu mikrobiološku ispravnost vode za piće u svim izvorištima, osigurati fizičko-kemijsku i kemijsku ispravnost vode za piće, osigurati funkcioniranje distributivnog sustava bez zastoja, održavanje vodovodne mreže i izgradnja vodovodnih priključaka, osiguravanje funkcioniranja kanalizacijskoga sustava za odvodnju otpadnih voda, te realizacija projekata za koje su kapitalnim proračunom osigurana sredstva.

Ostvarenje navedenih aktivnosti realizira se kroz proizvodnju vode u Tvornici vode, upravljanje i održavanje glavnih transportnih i distributivnih cjevovoda, gradskih i lokalnih vodovodnih sustava, izgradnja novih vodovodnih priključaka, očitavanje potrošnje vode, ispiranje vodovodne mreže, organiziranje rada na prikupljanju i transportu otpadnih voda, kao i održavanje kanalizacijske mreže.

U okviru RJ Vodovod i kanalizacija djeluju sljedeće organizacijske jedinice:

  • Tvornica vode – kapaciteta 330 litara u sekundi, osigurava dovoljne količine i kvalitetu vode za piće, te prati i održava kontinuirani rad postrojenja za tretman vode. U sklopu Tvornice vode je i retenzija kapaciteta 100.000 m3, koja postoji iz sigurnosnih razloga i ima mogućnost opskrbe grada vodom 72 sata.
  • Služba za transport vode do spremnika – zadužena je pratiti i održavati kontinuirani rad vodozahvatnih objekata, vodnih objekata za transport vode i spremnika.
  • Služba za održavanje vodovodne mreže – radi na kontroli i održavanju ispravnosti vodovodne mreže i priključenju novih potrošača, sudjeluje u izradi komunalne suglasnosti, vodovodnih i kanalizacijskih suglasnosti, prati i kontrolira gubitke u distributivnoj mreži i neovlaštenu potrošnju te poduzima mjere na otklanjanju istih.
  • Služba za održavanje kanalizacijske mreže – radi na održavanju ispravnosti kanalizacijske mreže i priključenju novih potrošača, te prati funkcioniranje kanalizacijskih objekata i organizira promatranje parametara.

Kompletna vodoopskrba Brčkog se trenutačno obavlja sa izvorišta Plazulje gdje se voda iz bunara dodatno prečišćava u postojećem postrojenju kapaciteta 100 litara u sekundi, a zatim prikuplja u sabirni spremnik i potisnim vodom DN500 šalje do vodotornja Vrankićka, pa dalje u distributivni sustav. Izgradnjom Tvornice vode, održavanjem sustava membranske ultrafiltracije kapaciteta 100 litara u sekundi na istom lokalitetu, te formiranim izvorištima vode na sjevernom obodu planine Majevice, osigurane su dovoljne količine vode za Brčko Distrikt BiH za dugoročno vremensko razdoblje. Gradska distributivna mreža razvijana je godinama i trenutačno ima ukupnu dužinu od oko 214 km.

U okviru RJ Vodovod i kanalizacija implementiran je i projekt ugradnje mjerača protoka vode – vodomjera sa radijskim očitavanjem u individualnim stambenim jedinicama u zgradama zajedničkog stanovanja starije gradnje izgrađenih prije 2006. godine, dok se u digitalni vodomjeri od tog razdoblja redovito ugrađuju u stambeno-poslovne zgrade, čime je Brčko Distrikt BiH jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja posjeduje radijski sustav očitavanja potrošnje vode.

Ugradnjom individualnih mjerača protoka vode smanjuju se gubici u isporuci, racionalizira potrošnja i doprinosi kvalitetnijoj opskrbi kupaca, smanjuju se pogreške izazvane ljudskim čimbenikom u procesu očitavanja i prijenosa podataka, a samo očitavanje obavlja se bez ometanja kupaca. Podaci se prezentiraju i obrađuju elektronički, čime su smanjeni troškovi očitavanja, a ubrzava se proces obračunavanja. 

 

iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA