RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Ispis E-mail

Utemeljenjem JP „Komunalno Brčko“ poslovi distribucije i opskrbe električnom energijom potrošača na teritoriji Brčko Distrikta BiH prešli su iz nadležnosti Vlade Brčko Distrikta BiH na JP „Komunalno Brčko“. JP „Komunalno Brčko“ je licencirani pravni subjekt za distribuciju i opskrbu električnom energijom u Brčko Distriktu BiH, a navedenim poslovima se bavi RJ Elektrodistribucija.

Temeljna zadaća RJ Elektrodistribucija je isporuka kvalitetne električne energije svim kupcima na teritoriju Brčko Distrikta BiH uz minimalne zastoje u isporuci, održavanje elektroenergetskih objekata, održavanje objekata javne rasvjete, praćenje kretanja električne energije od mjesta preuzimanja do mjesta isporuke krajnjim potrošačima, kontrola mjernih mjesta, te poduzimanje aktivnosti kako bi se distribucija električne energije odvijala uz što manje tehničke i ekonomske gubitke. Pored navedenih, aktivnosti ove radne jedinice su i praćenje suvremenih trendova u oblasti distribucije električne energije, razvijanje opreme i uređaja koji se koriste u distribuciji električne energije, primjena suvremenih rješenja i modernizacija distributivnih objekata, praćenje procesa reforme i reorganizacije elektroenergetskog sektora u BiH i davanje prijedloga za prilagođavanje elektrodistributivne djelatnosti na području Brčko Distrikta BiH.

Kako bi se osiguralo kvalitetno obavljanje navedenih usluga, rad RJ Elektrodistribucija je organiziran kroz sljedeće službe:

  • Tehnička služba – pruža tehničku potporu procesu distribucije električne energije kroz praćenje stanja elektroenergetskih objekata, izradu planova revizije, razvoj elektroenergetske opreme i prijedloge za primjenu novih tehničkih rješenja u ovoj oblasti.
  • Služba za održavanje mreže – radi neposredno na održavanju elektroenergetskih objekatausvojenim planovima, na otklanjanju kvarova po prijavama potrošača, kao i na održavanju objekata javne rasvjete.
  • Služba za kontrolu i priključke – prati kretanje električne energije kroz distributivnu mrežu, vrši kontrolu stanja distributivne mreže, priključenje novih kupaca te kontrolu mjernih mjesta.

Ukupan broj potrošača na teritoriji Brčko Distrikta BiH je oko 35.000, za čije potrebe se na godišnjoj razini u prosjeku isporuči 225 – 260 GWh električne energije. Mrežu sustava elektrodistribucije čine: 100 km dalekovoda 35 kV, 410 km dalekovoda 10 kV, osam čvornih trafostanica 35/10 kV i 476 trafostanica 10(20)/0,4 kV.  

Novi trendovi u strukturama niskonaponske i srednjenaponske mreže nametnuli su i stalna unapređenja u distribuciji električne energije, koje naše poduzeće prati i usvaja. Osim značajnih investicija u rekonstrukciju i izgradnju dalekovoda, trafostanica, transformatora i drugih elektroenergetskih objekata, u prethodnom razdoblju značajna financijska sredstava investirana su i u implementaciju sustava daljinskog nadzora i upravljanja mrežom srednjeg napona. Uspostavljen je distributivni centar upravljanja iz kojeg se upravlja sustavom. Sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU) osigurava kvalitetnu isporuku i opskrbu električnom energijom sa minimalnim brojem prekida u distribuciji, optimizira troškove održavanja sustava i omogućava brzo prilagođavanje na varijabilnu potrošnju. 

 

iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA