O RADNIM JEDINICAMA

Ispis E-mail

Temeljna djelatnost JP „Komunalno Brcko“ je pružanje visokokvalitetnih javnih usluga distribucije i opskrbe električnom energijom, proizvodnje i distribucije vode, prikupljanja, transporta i deponiranja komunalnog otpada i održavanja javnih površina. S ciljem što kvalitetnijeg obavljanja usluga iz primarnog domena rada organizirane su četiri radne jedinice:

  • RJ Administracija,
  • RJ Elektrodistribucija,
  • RJ Vodovod i kanalizacija,
  • RJ Čistoća.

Radne jedinice su organizirane kroz službe, izuzev RJ Administracija koja je organizirana kroz odjele i službe. Radnom jedinicom upravlja šef radne jedinice koji je neposredno odgovoran ravnatelju poduzeća. Pojedine službe su, zbog složenosti i obujma posla, organizirane u sektore. Ovakva organizacijska struktura poduzeća omogućava jasnu podjelu poslova, delegiranje nadležnosti i preuzimanje odgovornosti za postignute rezultate. Između navedenih radnih jedinica postoji dobra koordinacija aktivnosti, čiji je osnovni cilj pružanje visokokvalitetnih usluga i zadovoljstvo naših kupaca. Prema organizacijskome planu, u okviru navedenih službi radi više od 500 zaposlenih na čijem radu, posvećenosti, odgovornosti i profesionalnosti zasnivamo cjelokupan uspjeh poduzeća.

 

iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA