01.10.2019. Od danas obračun električne energije po zimskoj tarifi

Ispis E-mail

novo_brojiloJP „Komunalno Brčko“ obavještava građane da je od 1. oktobra 2019. godine na snazi zimski obračun električne energije koji će trajati do 31. marta 2020. godine.

Za 35.665 potrošača sa područja Brčko distrikta BiH utrošena električna energija obračunavaće se na osnovu viših sezonskih tarifnih stavova.

Na osnovu Odluke o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

 - veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 6 do 22 časa tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 7 do 23 časa tokom ljetnjeg računanja vremena,

 - manji dnevni tarifni stavovi (MT), odnosno jeftina strija, od 22 do 6 časova tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 23 do 7 časova tokom ljetnog računanja vremena.

Za kategoriju potrošnje domaćinstva tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

 - veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 7 do 13 časova i od 16 do 22 časa tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 8 do 14 časova i od 17 do 23 časa tokom ljetnjeg računanja vremena

 - manji dnevni tarifni stavovi (MT), odnosno jeftina struja, od 13 do 16 časova i od 22 do 7 časova tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 14 do 17 časova i od 23 do 8 časova tokom ljetnjeg računanja vremena, te nedjeljom.

Državna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je 27. decembra 2017. godine Odluku o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH i Odluku o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH, kojima se regulišu cijene za usluge snabdijevanja i distribucije električne energije na području Brčko distrikta BiH i u primjeni su od 1.1.2018. godine.

Tarifni stavovi za sve kategorije kupaca su transparentno objavljeni na www.komunalno.ba na sljedećim linkovima:

http://komunalno.ba/images/stories/JPK/cjenovnici/odluka%20o%20tarifama%20za%20snabdijevanje%20elektrinom%20energijom%202018.pdf

http://komunalno.ba/images/stories/JPK/cjenovnici/odluka%20o%20tarifama%20za%20usluge%20distribucije%20elektrine%20energije%202018.%20god.pdf

http://komunalno.ba/images/stories/JPK/cjenovnici/odluka%20o%20tarifnim%20stavovima%20za%20isporuku%20el.energije%20kvalif.kupcima%202018_uo.pdf

Za više informacija obratite se Pozivnom centru na broj 0800 505 07.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA