26.09.2019. JP “Komunalno Brčko” prestaje da pruža uslugu besplatnog interneta u centru Brčkog

Ispis E-mail

brcko_wifiJP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava korisnike besplatnog internet servisa “Brčko WiFi” koji djeluje na području uže gradske zone u Brčkom da je preduzeće pokrenulo aktivnosti na prestanku obavljanja djelatnosti u skladu sa dozvolama: Dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu broj DPIU-TS/085/16 i Dozvole za obavljanje djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža broj 102/16, odnosno da JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH neće više pružati uslugu besplatnog korištenja interneta. Razlog su obaveze koje bi preduzeće trebalo da ispuni u skladu sa zakonitim presretanjem telekomunikacija, koje preduzeću iziskuju velike troškove. O daljoj upotrebi ovog servisa odlučuje Vlada Brčko distrikta BiH.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA