jkp_info1

29.07.2019. У току реализација гранта Владе Дистрикта за изградњу нових трафостаница

Штампа Ел. пошта

novatsbolnicaРадна јединица “Електродистрибуција” започела је изградњу темеља за трафостаницу 10/0,4 kV Беговача 3, те покренула поступак јавне набавке компактне бетонске трансформаторске станице (КБТС) 630 kVA Водовод 5 и припадајућег материјала за повезивање ове трафостанице на дистрибутивну мрежу, те каблирање дијела 10 kV далековода Горице.

Ријеч је о реализацији средстава гранта у износу од 500.000 КМ који је Влада Брчко дистрикта БиХ прошле године додијелила Јавном предузећу „Комунално Брчко“ управо за потребе изградње нових електро-енергетских објеката.

Из средстава гранта биће изграђене и КБТС 1000 kVA (10/20)/0,4 kV Мујкићи 5, КБТС 1000 kVA (10/20)/0,4 kV Еш 4 и Ново Брчко 17, БСТС 160 kVA 10/0,4 kV Брка 8 и Грбавица 9. Двије трафостанице су спремне за постављање и ускоро слиједе радови на њиховој уградњи у електродистрибутивну мрежу, док за двије процедура јавне набавке још траје.

За нове трафостанице Мујкићи 5, Беговача 3, Брка 8 и Грбавица 9 прибављене су грађевинске дозволе, исколичен темељ и средње-напонски прикључни вод. За двије трафостанице Еш 4 и Ново Брчко 17 за сада није могуће добити локацију, јер трафостанице нису предвиђене у просторно-планској документацији Брчко дистрикта БиХ. Очекујемо да ће у наредном периоду доћи до измјена и допуна законске легислативе, односно просторног уређења, а тиме и уцртавања локација ових објеката.

Крајем прошле године изграђена је и нова трафостаница у кругу Болнице.

Изградња нових електроенергетских објеката потребна је због дотрајалости или оптерећења постојећих, с обзиром да се број потрошача електричне енергије из године у годину повећава, као и оптерећење електродистрибутивне мреже, посебно у дијеловима града који се убрзано изграђују и на локацијама на којима се на мјестима кућа граде пословно-стамбени објекти. Са друге стране, због природних утицаја и рокова трајања одређених материјала, и електроенергетски објекти морају да се занављају током година.

Изградња нових трафостаница доноси бројне предности и за предузеће и за грађане, односно купце и кориснике услуге испоруке електричне енергије. 

Предузеће овиме добија испоруку електричне енергије са малим или занемариво малим бројем застоја, има боље услове за прикључење нових купаца, равномјерније оптерећује нисконапонску мрежу дислоцирањем трафостанице у центар потрошње, добија могућност интеграције трафостанице у систем даљинског надзора и управљања, смањује трошкове одржавања, а добија већу поузданост у раду, као и побољшан квалитет испоручене електричне енергије одређеног трафо подручја, затим смањује губитке електричне енергије и друге предности.

Стављањем у функцију замјенски изграђених или нових трафостаница, наши купци, истовремено и чланови локалне заједнице, имају испоруку електричне енергије чији се квалитет надзире бројилима која биљеже одговарајућа мјерења и записе параметара којима се оцјењује квалитет испоручене електричне енергије, добијају могућност бржег и једноставнијег прикључења постојећег или новог објекта на трафостаницу са потпуно оптимизираним и надзираним капацитетом, евидентира се мањи број прекида у испоруци електричне енергије (погонско вођење трафостанице на основу стварно измјерених параметара и превентивно онемогућавање испада због преоптерећења) итд.

Оно што је значајно истаћи за наше купце јесте да ЈП “Комунално Брчко” иако гради поједине инфраструктурне дијелове електродистрибутивне мреже Брчко дистрикта БиХ и даље није власник ових објеката, него је то град. О потреби изградње нових електроенергетских објеката или замјени постојећих, предузеће може савјетодавно да утиче на Владу Дистрикта, а посљедњу ријеч има Скупштина која доноси одлуке о реализацији инфраструктурних и капиталних пројеката, међу којима су и електроенергетски објекти.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА