jkp_info1

26.07.2019. Настављени радови на изградњи канализационе мреже у дијелу МЗ Кланац

Штампа Ел. пошта

Према закљученом Уговору о извођењу радова између Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ и ЈП “Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, јуче су настављени радови који се изводе у оквиру друге фазе  пројекта „Изградња водоводне и канализационе мреже у улици Фра Шимуна Филиповића“ у мјесној заједници Кланац.

Радови се реализују на основу проведеног  отвореног поступка за набавку радова, те предмјером радова исказаним у тендерској документацији, у којем је ЈП “Комунално Брчко“ изабрано као најповољнији понуђач. Цијена уговорених радова износи  28.080,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и свим трошковима.

klanac-radovi-1

У оквиру прве фазе  пројекта изграђено је 106 m водоводне мреже док се са наставком радова на изградњи  108 m  канализационе мреже чекало до добијања сагласности инвеститора, Владе Брчко дистрикта БиХ, на измјену висинског положаја колектора фекалне канализације, због постојећих подземних телекомуникационих инсталација, које у обиму у којем данас постоје нису постојале у фази израде главног пројекта. По добијању ове сагласности, стекли су се услови за наставак радова на реализацији пројекта.

klanac-radovi-2

У току ове године РЈ Водовод и канализација упјешно је реализовала пројекте „Изградња водоводне мреже за прикључење зграде за борачку популацију у насељу Ново Брчко“ , „Изградња водоводне мреже у улици Лејлића“ у МЗ Глухаковац, „Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Брод“ и „Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Боће“.

Са завршетком свих радова на поменутим пројектима биће изграђено око 2.200 m нове водоводне мреже и 108 m канализационе мреже. Сви радови изведени су и изводе се у складу са важећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за извођење радова ове врсте, и то властитим кадровским и материјално-техничким капацитетима.

Упоредо са овим радовима, сви редовни послови из домена РЈ Водовод и канализација теку у складу са планом и динамиком.

klanac-radovi-3

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА