jkp_info1

20.06.2019. Отворено градилиште за водоводну мрежу у МЗ Брод

Штампа Ел. пошта

Према закљученом Уговору о извођењу радова између Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ и Јавног предузећа “Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, почели су радови на реализацији пројекта „Наставак изградње водоводне мреже у мјесној заједници Брод“.

Радови се реализују на основу проведеног  отвореног поступка за набавку радова, те у складу са предмјером радова исказаним у тендерској документацији, а у којем је ЈП „Комунално Брчко“ изабрано као најповољнији понуђач.

gradilistevodovodbrod_1 gradilistevodovodbrod_2 gradilistevodovodbrod_3

Цијена уговорених радова износи  36.855,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и свим трошковима.

„Сви радови биће изведени у складу са важећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за извођење радова ове врсте, и то властитим кадровским и материјално-техничким капацитетима.

У оквиру пројекта биће изграђено 270 м водоводне мреже, што ће омогућити прикључење нових корисника на водоводну мрежу“, кажу у РЈ Водовод и канализација.

Осим овог пројекта ЈП „Комунално Брчко“ паралелно изводи радове на изградњи водоводне мреже у мјесној заједници Боће, који теку предвиђеном динамиком, док су пројекти  изградње водоводне мреже за прикључење зграде за социјално угрожене породице и борачку популацију у насељу Ново Брчко, затим изградње водоводне мреже у улици Лејлића у МЗ Глухаковац и радови на изградњи водоводне мреже у улици фра Шимуна Филиповића, окончани. Наставак радова на изградњи канализационе мреже у улици фра Шимуна Филиповића очекује крајем јула.
 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА