jkp_info1

06.06.2019. Изградња водоводне и канализационе мреже у дијелу МЗ Кланац

Штампа Ел. пошта

vodovod_fra_simuna02 vodovod_fra_simuna_03

Према закљученом Уговору о извођењу радова између Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ и ЈП “Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, данас 06.06.2019. године почели су радови на реализацији пројекта „Изградња водоводне и канализационе мреже у улици фра Шимуна Филиповића“ у мјесној заједници Кланац.

“Радови се реализују на основу проведеног отвореног поступка за набавку радова, те предмјера радова исказаном у тендерској документацији, у којем је ЈП “Комунално Брчко“ изабрано као најповољнији понуђач. Цијена уговорених радова износи  28.080,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и свим трошковима. У оквиру пројекта биће изграђено  око 106 метара водоводне и 108 метара канализационе мреже”, рекла је Наташа Катанић, в.д. шефа РЈ Водовод и канализација.

Сви радови биће изведени у складу са важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, који се примјењују у извођењу ове врсте радова, и то властитим кадровским и материјално-техничким капацитетима.

Ово је четврти већи пројекат који ЈП „Комунално Брчко“ реализује од почетка године, а за чије извођење је ово јавно предузеће изабрано као најповољнији понуђач на тендерима Владе Дистрикта.

Осим овог пројекта, паралелно теку радови на  изградњи водоводне мреже у  мјесној заједници Боће, као и редовни послови из надлежности Радне јединице „Водовод и канализација“ на прикључењу нових корисника на водоводну мрежу и интервентним санацијама оштећења на постојећој инфрастуктури.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА