jkp_info1

27.05.2019. Настављена изградња водовдоне мреже у Боћу

Штампа Ел. пошта

Према закљученом Уговору о извођењу радова између Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ и ЈП “Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, данас је почела реализација пројекта под називом „Наставак изградње водоводне мреже у мјесној заједници Боће“. 

Радови се реализују на основу проведеног  отвореног поступка за набавку радова, те у складу са предмјером радова наведеним у тендерској документацији, у којем је ЈП “Комунално Брчко“ изабрано као најповољнији понуђач.

Цијена уговорених радова износи  140.400,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и свим трошковима. У складу са пројектом биће изграђено  око 1.600 m цјевовода ДН 110 НП 10 бара. Сви радови ће бити изведени у складу са важећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за извођење радова ове врсте, и то властитим кадровским и материјално-техничким капацитетима.

У МЗ Боће у протеклих десетак година водоводна мрежа рађена је фазно, те је и овај пројекат дио цјеловитог пројекта којим се обезбјеђују услови за прикључење на водоводну мрежу свих становника ове мјесне заједнице.

Осим овог пројекта ЈП “Комунално Брчко“ ће у току 2019. године реализовати још два пројекта на изградњи водоводне и канализационе мреже у МЗ Кланац и МЗ Брод, како је предвиђено закљученим уговорима са Владом Брчко дистрикта БиХ, поред већ реализованих пројеката изградње водоводне мреже за прикључење зграде за борачку популацију у насељу Ново Брчко и изградње водоводне мреже у улици Лејлића у МЗ Глухаковац која је почела 16. маја.

boe-vodovod-1

 

boe-vodovod-2

 

boe-vodovod-3

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА