jkp_info1

15.05.2019. Почиње изградња водоводне мреже у МЗ Глухаковац

Штампа Ел. пошта

vodovod - poetak radova Након успјешно реализованог пројекта изградње водоводне мреже за прикључење зграде за борачку популацију Армије Р БиХ и ХВО на градску водоводну мрежу, Радна јединица Водовод и канализација од сутра креће са реализацијом пројекта “Изградња водоводне мреже у улици Лејлића у Мјесној заједници Глухаковац“. Пројекат ће бити изведен према закљученом Уговору о извођењу радова између Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ и ЈП “Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ.

Радови се реализују на основу проведеног  отвореног поступка за набавку радова, те предмјером радова исказаним у тендерској документацији, у којем је ЈП “Комунално Брчко“ изабрано као најповољнији понуђач.

Цијена уговорених радова износи  11.641,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом и свим трошковима.

Сви радови бит ће изведени у складу са важећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за извођење радова ове врсте, властитим кадровским и материјално-техничким капацитетима.

У оквиру пројекта биће изграђено 150 m водоводне мреже, чиме ће бити створени услови за прикључење нових корисника на водоводну мрежу.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА