jkp_info1

17.04.2019. Управни одбор ЈП „Комунално Брчко“ разријешио дужности директора Мирсада Ђапу због испуњавања услова за одлазак у пензију

Штампа Ел. пошта

 Управни одбор ЈП „Комунално Брчко“ разријешио дужности директора Мирсада Ђапу


logo_komunalnoНа 46. сједници Управног одбора Јавног предузећа „Комунално Брчко“ одржаној 16.04.2019. године једногласно је усвојена одлука којом се директор ЈП „Комунално Брчко“ Мирсад Ђапо разрјешава дужности.

„Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 24 став (1) тачка c) Закона о јавним предузећима Брчко дистрикта БиХ којим је прописано да Управни одбор јавног предузећа разрјешава директора јавног предузећа уколико су испуњени други услови прописани законом, актом о оснивању, статутом и другим важећим актима јавног предузећа и члану 72 став (1) тачка 3 Закона о раду Брчко дистрикт БиХ којим је прописано да радни однос престаје ради испуњавања услова за стицање права на пензију према прописима о пензијско-инвалидском осигурању ентитета Босне и Херцеговине“, образложено је од стране Управног одбора.

Уговором о правима, обавезама и одговорностима директора ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ од 22.06.2018. године уговорено је да се права, обавезе, одговорности и овлаштења директора Јавног предузећа процјењују у складу са Законом о јавним предузећима Брчко дистрикт БиХ и другим позитивним правним прописима, Статутом и другим општим правним актима Предузећа, одлукама Управног одбора и уговором са директором. Наведено значи да се у складу са поменутим уговором на радни однос директора примјењују одредбе Закона о раду Брчко дистрикт БиХ којим су у члану 72 овог закона прописани разлози за престанак радног односа запосленика.

„Сходно наведеном, будући да је у напријед поменутом члану закона, у ставу (1) тачка 3) прецизирано да радни однос престаје ради испуњавања услова за стицање права на пензију према прописима о пензијско-инвалидском осигурању ентитета, а да је именовани испунио законске услове за стицање услова за пензију у складу са Законом о пензијско-инвалидском осигурању Федерације БиХ, чији је и осигураник, Управни одбор је, поступајући у складу са поменутим законским прописима, донио поменуту одлуку“, наводи се у образложењу.

Истом одлуком сада већ дојучерашњи директор има право да сва евентуална права која проистичу из радног односа у овом јавом предузећу оствари у складу са процедурама утврђеним одговарајућим одредбама из области радног права у Брчко дистрикту БиХ.

На 27. ванредној сједници, Управни одбор је, разматрајући рјешавање питања руковођења предузећем до провођења процедуре избора новог директора, за вршиоца дужности директора ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ данас 17.04.2019. године именовао дипломираног економисту Кемала Атића. 


 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА