jkp_info1

18.01.2019. ПОВЕЋАН ПЛАТНИ КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА 10 ПОЗИЦИЈА И 113 ЗАПОСЛЕНИКА СА НАЈНИЖОМ ПЛАТОМ

Штампа Ел. пошта

pet-godina-jkp.jpg

На приједлог директора ЈП “Комунално Брчко”, Управни одбор предузећа је на 42.  сједници усвојио Правилник о измјенама Правилника о платама и другим примањима запосленика ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко дистикт БиХ, којим је повећан платни коефицијент за 10 позиција.

Коефицијент је са 1,75 повећан на 2,00.

Овим повећањем обухваћено је 113 запосленика који се налазе на позицијама праоничар – вулканизер, радник на обезбјеђењу, радник на одржавању теретних возила, радник на руковању мањим уређајима, радник на одржавању јавних површина, радник на збрињавању напуштених животиња, радник на прикупљању отпада, радник на одржавању мреже, радник на одржавању канализационе мреже и курир.

Запосленици који су ангажовани на овим позицијама углавном су теренски радници који своје радне задатке обављају у вањским условима и по свим временским приликама, те је ово минимално повећање вид бриге и стимулације за запосленике изложене тежим условима рада.

Ово је друго повећање плате за раднике са најнижим коефицијентом у посљедњих годину дана. У мају 2018. године извршене су корекције повећања коефицијената за НК раднике, КВ и ВКВ електричаре,  раднике на обезбјеђењу, возаче, очитаче, оператере, те инжињерски кадар. Са повећањем цијене рада и коефицијената, за ову групу запосленика плате су тада у просјеку повећане између 12 и 20%. У исто вријеме смањени су платни коефицијенти, у просјеку, за 10 – 25% за око 40 руководних позиција у предузећу.

Нови правилник је у примјени од 1. јануара 2019. године, што значи да ће запосленици на које се односи посљедња измјена, јануарску плату добити са увећаним коефицијентима. У односу на јануар 2018. године, када је најнижа нето плата износила 430,50 КМ, у јануару ове године најнижа нето плата ће бити 570,00 КМ, а са топлим оброком 710 КМ.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА