jkp_info1

13.12.2018. ЈП “Комунално Брчко”: Изналажењем додатних послова до повећања прихода предузећа

Штампа Ел. пошта

zaposlenici-zgrada.jpg

Основне дјелатности ЈП „Комунално Брчко“ су дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом, производња и дистрибуција воде и прикупљање и депоновање отпада, за шта предузеће купцима и испоручује рачуне.

Међутим, осим ових послова, предузеће обавља и бројне друге, укључујући одржавање јавних зелених површина, одржавање јавне расвјете, изградњу водоснабдјевачких објеката, одржавање приватних дворишта и индустријских комплекса, зимско одржавање улица и путева и др., обезбјеђујући на тај начин додатне послове и приходе.Најповољнији понуђач на тендерима

vik_ula_santica01

У недавно проведеном отвореном поступку за набавку радова „Изградња објеката водоснабдијевања и каналисања отпадних вода по лотовима од лот 1 до лот 10“ за потребе Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, ЈП „Комунално Брчко“ изабрано је као најповољнији понуђач и преузело обавезу да ће извести радове на реализацији сљедећих пројеката: ЛОТ 1- Изградња водоводне и канализационе мреже у улици Фра Шимуна Филиповића у МЗ Кланац - вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи 28.080,00 КМ, затим ЛОТ 2 – Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Брод - вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи 36.855,00 КМ и ЛОТ 9 – Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Боће, за вриједност радова са урачунатим ПДВ-ом од 140.400,00 КМ

Дакле, осим редовних дјелатности производње и дистрибуције воде, те прикупљања и одводње отпадних вода, Јавно предузеће „Комунално Брчко“ испуњава и услове за обављање дјелатности израде техничке документације, ревизије техничке документације, грађења и надзора. Наведене радове предузеће ће извести у складу с понудом и тендерском документацијом, а према важећим прописима и условима прописаним Законом о просторном планирању и грађењу, као и до сада.

У току ове године, према додијељеним уговорима, већ су успјешно реализовани  послови на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Алексе Шантића у МЗ Српска Варош и радови на поправци пумпног постројења пумпне станице „Врело“ у МЗ Штрепци.

Прикључци на водоводну мрежу

 vodovod_01.jpgУ 2017. години предузеће је остварило више од 160.000 КМ прихода од прикључака на воду и накнада по том основу, док је у 2018. години до сада тај приход око 130.000 КМ. Међутим, прикључака је ове године далеко више, с обзиром да је у мају 2018. године менаџмент предузећа усвојио нови цјеновник за услуге водовода, према којем је прикључење на водоводну мрежу и до 50% јефтиније у односу на претходни.

У 2017. години поднесено је 250 захтјева за прикључење на водоводну мрежу, од чега је успјешно реализовано 176 захтјева. У 2018. години закључно са 30.11.2018. године поднесено је 489 захтјева за прикључење на водоводну мрежу, од чега је успјешно до сада реализовано 256 захтјева.

Иако су приходи нешто мањи, дугорочно гледано и за предузеће и за купце је оваква ситуација далеко повољнија. Повећао се број корисника водоводне мреже који за ову услугу добијају мјесечне рачуне, а купци имају приступ хемијски и бактериолошки исправној води.

Одржавање зелених површина код правних и физичких лица

bakarni_kosenje_05

У 2018. години ЈП „Комунално Брчко“ је интензивирало и активности на одржавању зелених површина које су у власништву правних и/или физичких лица, а на основу наручених радова. Запосленици Службе за јавну хигијену радили су на крчењу, кошењу и уређењу зелених површина у кругу предузећа Мингос, Шећерана, Житопромет, Бинго, Бакарни лонац, те неколико приватних дворишта и услужних радова за друге фирме, за шта је предузеће остварило око 9.000 КМ прихода.Уређење неконтролисаних јавних површина

vanredno_uredjenje_sav_-1

У складу са закључком Владе Дистрикта, ЈП „Комунално Брчко“ је претходних мјесеци радило и на уређењу близу 60.000 м² неконтролисаних и неуређених јавних површина, које нису у годишњем плану редовног одржавања јавних и зелених површина. Ријеч је о кошењу и крчењу површина у насељима Крепшић, Ријеке, Ново Брчко, Жељезничка колонија, Росуље, Грчица, Фицибајер и обала Саве.

Осим тога, радници предузећа радили су и на крчењу јавних неконтролисаних и неуређених  површина са сакупљањем, утоваром и одвозом прикупљених отпадака на депонију у насељима Росуље, Фицибајер, Грчица, Ново Брчко, Избор, Ријеке и Окрајци.

У оквиру ових ванпланских послова предузеће је реализовало близу 50.000 КМ радова.Зимско одржавање улица и путева

kamion-snijeg

На основу споразума са ЈП „Путеви Брчко“ као и важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, ЈП „Комунално Брчко“ од 15.11.2018. до 15.04.2019. године одржава проходност путева и улица на подручју града, од „табле до табле“ Брчко. Ријеч је о зимском одржавању нешто више од 137 км градских улица и тротоара, те око 30 км  пјешачке зоне, који ће бити одржавани у складу са приоритетима. За овај посао, ЈП “Комунално Брчко” је изабрано као најповољнији понуђач, а вриједност уговора је око 400.000 КМ.

Дакле, осим редовних активности и дјелатности, руководство предузећа ради и на изналажењу додатних послова, што је и једна од мјера Скупштине Брчко дистрикта БиХ из 2017. године, када је донесена Одлука о усвајању приједлога мјера за отклањање проблема у функционисању ЈП „Комунало Брчко“, којом је наложено изналажење додатних послова ради стабилизације и унапређења пословања.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА