06.07.2018. Terenska provjera kupaca

Ispis E-mail

crm_.jpgJP “Komunalno Brčko” obavještava kupce usluga da će od sredine sljedeće sedmice početi sa provjerom podataka o kupcima, dobijenim na osnovu konsolidacije podataka i izvršene analize softverskih podataka o evidentiranim kupcima, njihovim računima i komunalnim uslugama koje, prema toj evidenciji, koriste.

Ovo je treća faza aktivnosti tokom koje je izvršena kontrola oko 65.000 računa za sve tri usluge – isporučenu električnu energiju, vodu i uslugu odvoza smeća.

U prvoj fazi izvršen je fizički pregled računa, u drugoj fazi ustanovljeni nedostaci provjeravani su u elektronskoj evidenciji, a u ovoj fazi zaposlenici preduzeća će fizički – na terenu, na licu mjesta, da provjeravaju da li identifikovani kupci zaista nelegalno koriste usluge preduzeća, prvenstveno uslugu vodosnabdijevanja i prikupljanja i odvoza smeća.

Obavještavamo sugrađane da se ne iznenade ukoliko im na vrata pokucaju naši zaposlenici zbog provjere i usaglašavanja prikupljenih podataka. Zaposlenici će imati i odgovarajuće legitimacije, a razgovor sa građanima će biti informativne prirode, odnosno radnici neće vršiti nikakvu naplatu za isporučene usluge na terenu.

Namjera rukovodstva preduzeća je da, kako je i zakonom propisano, uključe sve vlasnike, korisnike stambenih i poslovnih prostora, i stvarne korisnike usluga preduzeća, u bazu podataka kupaca, na osnovu čega će im se, kao i urednim korisnicima i redovnim platišama usluga, isporučivati  fakture za korištenje usluga na mjesečnom nivou.

Ovom prilikom pozivamo korisnike koji nelegalno koriste naše usluge, da već sada izvrše ugovaranje usluga i na taj način preduprijede mogućnost novčanog sankcionisanja (do)sadašnjeg nezakonitog ponašanja. Takođe, pozivamo korisnike koji izmiruju obaveze, ali se ne vode na računima kao stvarni kupci usluga, da izvrše prevod korištenja usluga na svoje ime.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA