jkp_info1

05.07.201.8 Повећан број прикључака на водоводну мрежу

Штампа Ел. пошта

fabrikavode1  rukavice

Од средине маја до краја јуна 2018. године захтјев за прикључење на водоводну мрежу поднијела су 93 купца. Половина купаца је у наведеном периоду већ прикључена на мрежу, десет је у поступку рјешавања, а преостали захтјеви се ријешавају у складу са временском хронологијом пријема захтјева  и спремности купаца да на траженој локацији остваре техничке претпоставке за прикључење.

Поређења ради, у истом периоду прошле године захтјев за прикључење на водоводну мрежу је поднијело свега 27 грађана.

Процедура подношења захтјева за прикључење на водоводну мрежу је једоноставна. На инфо пулту Службе за односе с купцима попуни се предефинисани захтјев, након којег колеге из ове службе излазе на терен, врше предмјер радова и испостављају заинтересованом грађанину предрачун радова, након чега се одлучује да ли ће извршити прикључење на градску водоводну мрежу, уколико у насељу становања има изграђена водоводна инсфраструктура, или не.  

Једна од већих мјесних заједница на подручју Брчког, МЗ Брод, најавила је могућност колективног прикључења на водоводну мрежу, за шта је предузеће спремно.

Грађане је на прикључење на градску водоводну мрежу посљедњих мјесеци мотивисала за 50 % нижа цијена прикључка. Одлуком менаџмента предузећа од 17. маја ове године усвојене су измјене у цјеновнику услуга водовода, којим се не наплаћују накнаде везане за прикључења на водоводну и канализациону мрежу индивидуалних и породичних стамбених објеката, укључујући и помоћне просторије, затим накнаде за обраду података, излазак на терен комисије за прикључак воде на мрежу, као и накнаде за ангажовање радних машина за извођење земљаних радова и радне снаге.

За више информација о прикључењу на водоводну и канализациону мрежу можете се информисати путем бесплатне инфо линије 0800 505 07.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА