11.01.2018. Gubici električne energije nastavljaju silazni trend – u 2017. godini su na nivou 11,39%

Ispis E-mail

Radna jedinica Elektrodistribucija Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ i ovog januara može da se pohvali da su u prethodnoj godini gubici električne energije bili najniži na godišnjem nivou od kada se vrše mjerenja gubitaka u elektrodistribuciji.

Od osnivanja preduzeća do danas podaci o ukupnim gubicima električne energije na godišnjem nivou su sljedeći:  

 

Godina

Gubici električne energije u %

2008.

19,87

2009.

16,99

2010.

15,12

2011.

14,39

2012.

14,24

2013.

13,06

2014.

13,39

2015.

13,08

2016.

12,38

2017.

11,39

 

Smanjenje gubitaka u isporuci električne energije jedan je od primarnih ciljeva poslovanja radne jedinice i preduzeća u cjelini, te je svake godine ispunjen, zahvaljujući kvalitetnom planiranju i realizaciji predviđenih aktivnosti na smanjenju gubitaka.

Brojni projekti i unapređenja koji su realizovani u proteklih 10 godina, a među kojima su daljinski nadzor nad elektroenergetskim objektima, ugradnja kontrolnih uređaja u trafostanicama, daljinsko očitanje potrošnje kod određenog broja kupaca, ugradnja reklozer uređaja, smanjenje broja nelegalnih korisnika, doprinijeli su da je JP “Komunalno Brčko” licencirani snabdjevač električne energije od 19. januara 2013. godine i licencirani trgovac električnom energijom od 1. januara 2015. godine, a posljednjom odlukom DERK-a preduzeće ima pravo da obavlja djelatnost snabdijevanja i trgovine električnom energijom u narednih 5 godina, odnosno od 1. novembra 2017. do 31. oktobra 2022. godine. Osim ove, preduzeće posjeduje i Licencu za djelatnost distribucije električne energije koja je važeća u periodu od 19. januara 2013. do 31. oktobra 2020. godine.

Aktivnosti na smanjenju gubitaka električne energije biće nastavljene i u 2018. godini, u kojoj će kupce iz Brčko distrikta BiH električnom energijom snabdijevati Mješoviti holding „Elektroprivreda“ Republike Srpske a.d. Trebinje. 

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA