projektimoziak

Систем заштите животне средине

Штампа Ел. пошта

Успјешност провођења бриге о животној средини доказујемо посједовањем сертификата ИСО 14001:2015. Након увођења Система управљања квалитетом у складу са ISO 9001:2015, менаџмент предузећа исказао је интерес да постигне и покаже исправан однос и према околини, надзирањем утицаја својих активности на околину и то увођењем у пословање Система управљања животном средином у складу са ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 је међународни стандард који дефинише захтјеве за управљање заштитом животне средине и омогућава предузећу да идентификује и контролише утицај својих активности и реализације услуга на животну средину, да побољша однос према животној средини и имплементира систематски приступ којим ће постизати циљеве који се односе на заштиту животне средине, те обезбиједи доказ да је постигло постављене циљеве, узимајући у обзир околинску политику и околинске циљеве предузећа.

Са циљем јаснијег дефинисања нашег односа према животној средини усвојена је Политика заштите животне средине, којом смо се обавезали на очување животне средине.

Околински циљеви подразумијевају да наше предузеће третира сљедеће околинске аспекте:

 •     контрола емисије материја у ваздух,
 •     контрола нивоа буке,
 •     збрињавање чврстог отпада,
 •     збрињавање течног отпада и
 •     едукација запослених лица о екологији и заштити околине.

Увођење овог стандарда у пословање даје сигурност руководству да је утицај предузећа и пословних процеса на околину под контролом, а запосленима увјерење да се предузеће у којем раде одговорно понаша према животној средини.

Предности које смо добили увођењем и сертификацијом Система заштите животне средине су:

 •              уштеде у потрошњи енергије,
 •              смањење штетног отпада и смањење трошкова управљања отпадом (квалитетно одлагање отпада, селекција отпада, рециклажа итд.),
 •              развијање и подизање еколошке свијести запослених,
 •              способност адекватног одговора на еколошке ризике,
 •              увјерење за пословне партнере и добављаче да предузеће води бригу о животној средини,
 •              активан допринос заштити здравља запослених и окружења и
 •              стварање оквира за стално унапређење процеса рада.

Примјена ISO 14001:2015 у предузећу доноси бројне предности и за купце услуга које обезбјеђује наше предузеће, међу којима су:

 •              поштовање закона, прописа и стандарда из области заштите животне средине,
 •              пружање висококвалитетних услуга из области пословања предузећа,
 •              контрола утицаја на животну средину који могу негативно да се одразе на здравље људи,
 •              штедња енергије и природних ресурса,
 •              унапређење заштите животне средине,
 •              оправдање тврдње предузећа о свом односу према заштити животне средине и
 •              могућност укључивања локалне заједнице у заједнички допринос очувању животне средине.
 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА