Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine podrazumijeva skup različitih postupaka i mjera objedinjenih sa ciljem sprječavanja ugrožavanja okoline radi očuvanja biološke ravnoteže. Pod zaštitom životne sredine podrazumijeva se ne samo zaštita života i zdravlja ljudi, već i očuvanje biljne vegetacije i životinjskog svijeta.

Radi jasnijeg definisanja odnosa prema okolini, naše preduzeće usvojilo je Politiku zaštite životne sredine, koja se temelji na normama ISO 14001:2009 i kojom se naše preduzeće obavezalo da će postupati u skladu sa zahtjevima ovog standarda i zakonima koji regulišu oblast zaštite životne sredine.

Naše preduzeće je od osnivanja ekološki osviještena organizacija koja u okviru svog poslovanja provodi mjere zaštite okoline i očuvanja energetskih i prirodnih izvora, a sada o tome vodi i dodatnu brigu, jer u godišnje ciljeve i planove ugrađuje važne aspekte okoline, među kojima su:

 • kontrola emisije gasova u vazduh,
 • zbrinjavanje čvrstog otpada,
 • zbrinjavanje tečnog otpada,
 • edukacija zaposlenih lica.

Politika zaštite životne sredine JP „Komunalno Brčko“ podrazumijeva da se u radu poštuju propisani bezbjednosni i tehnički standardi, kao i standardi kvaliteta u skladu sa usvojenim strateškim usmjerenjima i ciljevima preduzeća. Svojim radom težimo postizanju sigurnog i stabilnog radnog okruženja koje proističe iz samokritične ocjene postignutog stanja, obezbjeđenja kvalitetnih komunalnih usluga i prihvatljivosti u javnosti na temelju transparentnog i pažljivog djelovanja te brižnog odnosa prema okolini. Svjesni smo značaja životne sredine za buduće naraštaje te se obavezujemo na njeno očuvanje.

Rukovodstvo i svi zaposleni se obavezuju da će:

 • postupati u skladu sa standardima BAS EN ISO 14001:2009,
 • postupati u skladu sa zahtjevima važećeg zakonodavstva, te ostalim zahtjevima povezanim sa životnom sredinom koje je preduzeće prihvatilo,
 • u djelatnosti elektrodistribucije – pratiti i upravljati potrošnjom i korištenjem energije i težiti dostizanju najvišeg stepena energetske efikasnosti; u djelatnosti proizvodnje i distribucije vode – proizvoditi mikrobiološki i hemijski ispravnu vodu te racionalizovati potrošnju i smanjiti gubitke; u djelatnosti prikupljanja i deponovanja otpada – smanjivati količine otpada kroz ponovno korištenje i reciklažu i odlagati ga tako da što manje šteti životnoj sredini,
 • provoditi raspoložive mjere za zaštitu životne sredine, očuvanje energetskih i prirodnih izvora,
 • integrisati poboljšanja važnih aspekata okoline u poslovne planove i godišnje ciljeve,
 • štediti resurse i energiju, pratiti i mjeriti utjecaje na životnu sredinu i u slučaju odstupanja preduzeti odgovarajuće korektivne mjere,
 • djelovati preventivno i primjenom planova djelovanja za slučaj opasnosti (akcidenata), ublažavati mogućnost štetnog utjecaja po okolinu,
 • obrazovati i osposobljavati zaposlene i korisnike usluga za odgovorno postupanje prema životnoj sredini, te sa politikom životne sredine upoznati sve poslovne partnere i dobavljače,
 • omogućiti zainteresovanoj javnosti uvid u politiku postupanja sa životnom sredinom.

 

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA