ZAPOSLENI

Ispis E-mail

Naši zaposlenici su najveća vrijednost poduzeća, te se na njihovoj profesionalnosti, odgovornosti, radu, poduzetnosti i kreativnosti temelji uspješno poslovanje JP “Komunalno Brčko”. Od svojih zaposlenika tražimo maksimalno zalaganje, preuzimanje inicijative, prilagođavanje promjenama, donošenje odluka, suradnju i rad u timu, brzu razmjenu informacija, povjerenje, poštivanje kupaca i kolega, prihvaćanje odgovornosti i sudjelovanje u zajedničkim akcijama.

Ljudski potencijal je ključni potencijal poslovnog razvoja JP „Komunalno Brčko“ i čini ga preko 450 zaposlenih raspoređenih u četiri radne jedinice. Imajući u vidu da unapređenje organizacijske strukture poduzeća i razvoj kadrova predstavljaju okvir za povećanje učinkovitosti s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga i ostvarenja principa usmjerenosti poduzeća prema kupcima, u okviru strateškog plana poslovanja poduzeća razvoj kadrova identificiran je kao strateško usmjerenje.

Svake godine organiziraju se brojne eksterne i interne edukacije o temama: financije i računovodstvo, radno-pravni odnosi, upravljanje ljudskim potencijalima, javne nabave, pravni propisi, naplate potraživanja, informatičke vještine, zaštita na radu i zaštita od požara, korištenje softverskih rješenja, procedure integriranog sustava upravljanja i druge stručne edukacije koje su identificirane kao neophodne za učinkovito upravljanje radnim aktivnostima.

JP „Komunalno Brčko“ utječe na poboljšanje stanja na lokalnom tržištu rada kreiranjem novih radnih mjesta i zapošljavanjem mladih ljudi, olakšava mladim ljudima prelazak od škole ka poslu kroz praksu, vježbenički staž, ali ne zaboravlja ni na ljude sa smanjenim sposobnostima i za njih stvara mogućnosti da rade i žive od svog rada.

UPRAVLJANJE UČINKOM ZAPOSLENIH

Od 1. siječnja 2014. godine u JP “Komunalno Brčko” se primjenjuje sustava mjerenja učinka zaposlenih. Praćenje učinka je u interesu i organizacije i pojedinca, odnosno kroz njega i pojedinac i organizacija žele postići svoje ciljeve.

Uspostavljanjem jedinstvenog, sistematičnog i objektivnog  pristupa procjeni radnog učinka te davanju povratne informacije o radu možemo značajno unaprijediti rad svih zaposlenika te samim tim utjecati na rezultate koje postižemo. Cilj ocjenjivanja radne uspješnosti jeste da se zaposleni ohrabre i da im se pomogne da podignu svoj rad na višu razinu, da razviju svoje potencijale i usvoje nove vještine koje će im biti od koristi na poziciji na kojoj se nalaze, ali i na nekim drugim pozicijama koje ih čekaju u njihovom budućem profesionalnom životu.

U tom smislu, mjerenje uspješnosti na poslu je način da se zaposleni kao pojedinci, kao timovi i kao organizacija u cjelini, potaknu na neprestano usavršavanje, a procjenjivanje se vrši spram ciljeva i zaduženja koji oni trebaju postići.

SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU

Osim  stvaranja  motivirajućeg  okruženja  za rad  i  ulaganja  u  obuku  i  razvoj  zaposlenih, naš  prioritet  je  i  osiguravanje  sigurnog  i zdravog radnog okruženja za naše zaposlene.  U 2013. godini donijeli smo odluku o uvođenju Sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu – OHSAS 18001:2007. OHSAS 18001:2007 obuhvaća niz zahtjeva za sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mjestu. Opravdanost uvođenja ovog standarda ogleda se u potrebi proaktivnog djelovanja na aspekte zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenih, gdje se na jedan međunarodno sistematiziran i prihvaćen način, upravlja rizicima po zdravlje i sigurnost zaposlenih na radu, sa ciljem eliminiranja rizika ili njihovog svođenja na prihvatljivu razinu.

Svi zaposleni imaju PRAVO da brinu za svoje zdravlje, zdravlje svojih kolega i sigurnost na radnom mjestu, ALI I OBVEZU da rad obavljaju sa punom pozornosti radi sigurnosti svog života i zdravlja, kao i zaštite zdravlja i sigurnosti drugih zaposlenih,  da se pridržavaju propisanih mjera sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu i da sredstva osobne zaštite koristi sukladno utvrđenoj namjeni, kao i da se pridržavaju sanitarno-tehničkih propisa.

DRUŽENJE ZAPOSLENIH

Elektrijada - Zaposlenici JP „Komunalno Brčko“ – RJ Elektrodistribucija, zajedno sa kolegama zaposlenim u Elektrodistribucijama u Bajinoj Bašti, Loznici, Vlasenici, Bijeljini, Ugljeviku, Zvorniku i Bratuncu svake godine u drugom gradu organiziraju manifestaciju „Drinska elektrijada“, dio Međunarodnih radničko-sportskih igara koje se održavaju još od 1982. godine.

Osim druženja, organiziraju se i natjecanja u disciplinama: električarska, mali nogomet, odbojka, stolni tenis, šah, pikado, streljaštvo, nadvlačenje konopca i atletika. Sveukupni pobjednik drinske elektrijade osvaja prijelazni pehar.

Humanost zaposlenika – Zaposlenici JP „Komunalno Brčko“ su više puta do sada pokazali humanost, kroz skupljanje dobrotvornih priloga, organizaciju akcija za prikupljanje pomoći kolegama, sugrađanima u nevolji, volonterske projekte, darivanje krvi i mnoge druge aktivnosti, a takvim pozivima i akcijama će se odazivati i ubuduće.

 

iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA