OBRAZOVANJE I RAZVOJ

Ispis E-mail

„Učenje nije posebna, izdvojena i specijalizirana aktivnost nego bitan dio organizacijske kulture, način ponašanja i postojanja organizacije.”

Znanje je moć - i svjesni smo toga. JP „Komunalno Brčko“ u okviru svojih poslovnih aktivnosti posebnu pozornost poklanja stručnom usavršavanju i obrazovanju svojih zaposlenika, ali i mladih osoba.

Naši rezultati temelje se na obrazovanom, kreativnom i inovativnom kadru. Spoznaja da su ljudi neiscrpni razvojni potencijal i kapital, određuje naše poslovno ponašanje, organizacijsku i upravljačku strukturu i sve organizacijske procese. Kako se razvijamo i rastemo, potrebni su nam stručni pojedinci, timovi i stručnjaci, spremni da zauzmu svoju ulogu u strategiji  poslovanja poduzeća.

Sustav stručnog usavršavanja i obrazovanja JP „Komunalno Brčko“ stalno se unapređuju, prati poslovne i individualne potrebe, ciljeve i planove, te osigurava kontinuirani rast i razvoj, kako poduzeća tako i pojedinca. Plan stručnog usavršavanja i obrazovanja zaposlenih u JP „Komunalno Brčko“ zasnovan je na konceptu obrazovanja „po mjeri“ poduzeća gdje je naglasak na utvrđivanju konkretnih potreba za obrazovanjem i obučavanjem na razini organizacije sagledani sa perspektive ciljeva i poslovne strategije razvoja. Naši zaposlenici pohađaju različite stručne i specijalističke programe, sudionici su konferencija, seminara, radionica i stručnih okupljanja u regiji i svijetu. Našim zaposlenicima omogućavamo usvajanje novih znanja iz svih područja bitnih za njihov individualni, ali i razvoj našeg poduzeća.

Od utemeljenja poduzeća organiziran je veliki broj edukativnih skupova i radionica iz raznih oblasti, a koje se prvenstveno odnose na oblast financija i računovodstva, radno-pravne odnose i upravljanje ljudskim potencijalima, zatim oblast javnih nabava, pravni propisi, naplata potraživanja, informatičke vještine, te određene stručne edukacije i usavršavanja kvalificiranih radnika i inženjera u oblasti elektrotehnike i energetike, rukovanja različitim strojevima i uređajima, te tako imamo:

  • Više od 100 zaposlenika koji su prošli informatičku obuku prema ECDL metodologiji i stekli certifikat o informatičkoj pismenosti koji je međunarodno priznat,
  • Oko 70 zaposlenih koji su položili stručni ispit i stekli različite licencije neophodne za izvršavanje poslova i zadaća koji su im povjereni, kao što su licencije za elektroenergetičare, licencije za kontrolu tehničke ispravnosti vozila, te licencije za upravljanje motornim vozilima i radnim strojevima,
  • 20 zaposlenih koji su prošli obuku i stekli međunarodno priznat certifikat za upravljanje projektima po IPMA metodologiji,
  • Osposobljen tim od 20 internih auditora za sustav upravljanja kvalitetom i sustav upravljanja okolinom koji planski vrši provjere primjene usvojenih procedura u okviru standarda ISO 9001 i ISO 14001. 

Poseban naglasak stavljamo i na interni prijenos znanja, pa se svake godine realiziraju brojne interne edukacije. Osim obveznih internih edukacija koji se odnose na oblast zaštite na radu i zaštite od požara, te edukacije o upravljanju sredstvima rada, realizirane su interne edukacije o korištenju softverskih rješenja koja su implementirana u poduzeću, procedurama integriranog sustava upravljanja, upravljanju postrojenjima u Tvornici vode, selektivnom odlaganju otpada te ostale edukacije identificirane kao neophodne za učinkovito obavljanje aktivnosti.

 

iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA