KORPORATIVNA KULTURA

KORPORATIVNA ODGOVORNOST I KULTURA

Ispis E-mail

KLJUČNE VRIJEDNOSTI:

  •         Profesionalnost: u obavljanju poslova i zadaća zaposlenici postupaju ispravno, pravedno i nepristrasno, te savjesno i odgovorno sukladno najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima, te izgrađujući pri tome odnose međusobnog povjerenja i suradnje. 
  • Usmjerenost na kupce: prepoznajemo potrebe naših kupaca te doprinosimo ostvarivanju njihovih ciljeva nudeći im visokokvalitetnu uslugu.
  • Ekološka osviještenost: temelje za buduće generacije gradimo zajedno s lokalnom zajednicom, pri tome omogućavajući zaštitu okoliša, poboljšanje kvalitete života zajednice u kojoj poslujemo, kao i održivi  razvoj.
  • Timski rad: pružanje kvalitetne usluge i stvaranje novih vrijednosti za širu zajednicu rezultat je timskog rada. Zajedničkim djelovanjem pridonosimo razvoju poduzeća, uz potpuno uvažavanje individualnosti svakog pojedinog zaposlenika kao i posebnosti okruženja u kojem poslujemo.
  • Osobni razvoj: svaki naš zaposlenik posjeduje potencijal i na nama je da omogućimo potpuni razvoj vještina i stručnih znanja koje posjeduje. Posebno cijenimo i potičemo razvoj naših ljudskih potencijala u cilju stvaranja dodane vrijednosti za svakog od njih ponaosob kao i poduzeća u cjelini.
  • Odgovornost i posvećenost: svaki naš zaposlenik odgovorno pristupa svakoj zadaći, te daje maksimum u postizanju najboljih rezultata i ostvarenju postavljenih ciljeva.

Korporativna društvena odgovornost JP „Komunalno Brčko“ sastavni je dio cjelokupnog poslovanja, te brojnim aktivnostima iskazuje se odgovornost snažnog i uspješnog poduzeća prema društvu u kojem djeluje. JP „Komunalno Brčko“ nastoji biti poduzeće koje potiče održivi razvoj, postavlja najbolju praksu u utvrđivanju standarda vrhunske kvalitete, potiče integraciju u društvo informacija i znanja te preuzima vodeću ulogu u prepoznavanju važnosti zaštite okoliša.

Doprinos razvoju lokalne zajednice doživljavamo kao obvezu i kao privilegiju. Nastojimo prepoznati potrebe sredine u kojoj poslujemo i sukladno tome djelujemo, podržavajući incijative koje su od šire društvene važnosti.

Podržavamo projekte od javnog značaja, sportske kolektive, nevladine organizacije i pojedince koji doprinose razvoju lokalne zajednice. Potpora mladim ljudima, projektima iz oblasti obrazovanja i humanitarnih davanja neodvojivi su dio društveno odgovornog poslovanja JP „Komunalno Brčko“ i važan činitelj investiranja za budućnost.

 Mladi grade budućnost

Podržali smo dvogodišnji program Mladi grade budućnost u Brčko Distriktu BiH“, koji su u Brčkom realizirale nevladine organizacije Centar za održivi razvoj i Centar za omladinski razvoj Proni, a financirao USAID. Projekt je imao za cilj poboljšanje ekonomskog položaja mladih, stjecanje praktičnih znanja i vještina, povećanje zaposlenosti i uopće uključivanje mladih u rad i razvoj lokalne zajednice. Za više od 20 mladih ljudi omogućili smo da saznaju više o svim oblastima poslovanja kojima se bavi JP „Komunalno Brčko“, a upoznali smo ih i sa radno-pravnim aktima poduzeća, kao i aktivnostima u službama koje se bave financijama, računovodstvom, knjigovodstvom, ljudskim potencijalima, odnosima s potrošačima, marketingom i odnosima s javnošću.

VJEŽBENICI – pozitivna praksa zapošljavanja mladih kadrova 

Menadžment poduzeća od 2008. godine omogućava mladim ljudima obavljanje vježbeničkoga staža u našem poduzeću. Svake godine raspisuje se javni natječaj za prijam vježbenika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, a program osposobljavanja vježbenika financiramo iz vlastitih sredstava. Ovi mladi ljudi, ovisno od stečenog obrazovanja, preferencija i afiniteta, obavljaju vježbenički staž u trajanju od jedne godine, odnosno devet ili šest mjeseci, u jednoj od četiri radne jedinice poduzeća – Elektrodistribuciji, Vodovodu i kanalizaciji, Čistoći ili Administraciji gdje imaju mogućnost da, u suradnji sa mentorima, praktično primjene znanja stečena na fakultetu ili srednjoj školi, steknu nova iskustva, kao i da rade timski, profesionalno i transparentno.  Dakle, za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenici imaju prigodu steći potrebno radno iskustvo, a nakon položenog vježbeničkog ispita dobivaju i prvu referencu za kasnije trajno zapošljavanje. Glavni cilj zapošljavanja vježbenika jeste da, kao društveno odgovorna kompanija, omogući mladim ljudima da steknu prvo radno iskustvo, koje će im olakšati dalje ostvarivanje karijere.

Akcija „Volontiraj – kreditiraj"

Redovito podržavamo akciju „Volontiraj – kreditiraj“ od 2011. godine koju na razini BiH organizira Udruga građana Info House iz Sarajeva. Sudionicima omogućavamo da provedu jedan dan u našem poduzeću, upoznaju se sa procesima rada i daju doprinos u funkcioniranju jedne kompleksne organizacije kao što je JP „Komunalno Brčko“, za šta dobiju i projektom definiranu dnevnicu. 

 

iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA