jkp_nabavke_1

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

Штампа Ел. пошта
07.08.2019.год. Одлука о избору најаповољнијег понудјаца_набавка услуге санације асфалтних поврсина
07.08.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка и уградња рд за теретна моторна возила носивости испот 65 тона
31.07.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка и уградња рд за путничка возила и радне машине лот1
31.07.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка и уградња рд за путничка возила и радне машине лот2
31.07.2019.год. Одлука о поништењу набавке и уградње рд за путничка возила лот3
31.07.2019.год. Одлука о набавци возила са дуплом кабином лот2
31.07.2019.год. Одлука о набавци стубова
30.07.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке услуге испитивања енергетских каблова
25.07.2019.год. Обавјештење о набавци алата
24.07.2019.год. Одлука о додјели
23.07.2019.год. Одлука
18.07.2019.год. Одлука о набавци тс лот2
18.07.2019.год. Одлука о набавци тс лот1
18.07.2019.год. Одлука о избору набавка хемикалија
16.07.2019.год. Одлука набавка возила са дуплом кабином лот1
15.07.2019.год. Oдлука набавка путничког мв лот1
15.07.2019.год. Oдлука о избору најповољнијег понуђача
12.07.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке_Dacia_Husqvarna 
11.07.2019.год. Одлука о додјели уговора за набавку услуга изнајмљивања радне машине – булдожера
11.07.2019.год. Одлука о додјели уговора за набавку инертног материјала_ земље
11.07.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ набавка личне заштитне опреме ЛОТ 2
11.07.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ набавка личне заштитне опреме ЛОТ 1
09.07.2019. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка поштанских услуга
04.07.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке потрошног материјала и опреме за лабораторију ЛОТ 2
03.07.2019.год. Одлука о поништењу набавке уређаја за испитивање електричних бројила
01.07.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке униформи
28.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђаца_ Набавка одјеће високе видљивости и одјеће за кишу ЛОТ3
27.06.2019.год. Одлука о поништењу поступка_Набавка материјала за одржавање водоводне мреже
26.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде израда пројектне документације
26.06.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке услуге санације асфалтних површина - конкурентски поступак
24.06.2019.год. Одлука о понистењу_набавка половног возила са дуплом кабином ЛОТ 6
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_набавка половног возила са дуплом кабином ЛОТ 5
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_набавка половног возила са дуплом кабином ЛОТ 4
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_набавка половног специјалног возила аутосмећар ЛОТ 3
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_набавка половног специјалног возила аутоподизач ЛОТ 2
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_набавка половног специјалног возила аутоподизач ЛОТ 1
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_два путничка моторна возила
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ три возила са товарним сандуком
19.06.2019.год. Одлука о поништењу поступка - услуге чишћења
19.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка униформи за раднике обезбјеђења
13.06.2019.год. Обавјештење - набавка образаца рачуна
13.06.2019.год. Одлука о поништењу_набавка и уградња рд 7 лотова
13.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка акумулатора и аутосијалица ЛОТ 4
13.06.2019.год. Одлука о поништењу набавке резервних дијелова ЛОТ 3
13.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка резервних дијелова ЛОТ 2
13.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка резервних дијелова ЛОТ 1
07.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка услуга редовног осигурања возила
07.06.2019.год. Обавјештење о избору најповољнијег понуђача_набавка половних возила
07.06.2019.год. Обавјештење о избору најповољнијег понуђача_набавка опреме за обрачунско мјерење потрошње електричне енергије
07.06.2019.год. Обавјештење о избору најповољнијег понуђача_набавка два путничка моторна возила
06.06.2019.год. Одлука о поништењу поступка - набавка услуге испитивања енергетских каблова
06.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка затворених контејнера
06.06.2019.год. Одлука о додјели уговора за набавку и уградњу пнеуматика и услуге поправке за теретна возила ЛОТ 1
27.05.2019.год. Одлука о поништењу лот 2 испод 65 т
24.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_опрема за детекцију ЛОТ 3
24.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_опрема за детекцију ЛОТ 2
24.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_опрема за детекцију ЛОТ 1
24.05.2019.год. Одлука о додјели уговора ТС Илићка
21.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге изградње надстрешнице
21.05.2019.год. Одлука о поништењу_набавка половног возила са дуплом кабином_лот 6
21.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка половног возила са дуплом кабином_лот 5
21.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понудјача_набавка половног возила са дуплом кабином_лот 4
21.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка половног специјалног возила_лот 3
20.05.2019.год. Одлука о поништењу_израда пројектне документације
20.05.2019.год. Одлука о избору гуме за путничка мв лот 2
20.05.2019.год. Одлука лот 2_набавка малих радних машина
20.05.2019.год. Одлука лот 1_набавка малих радних машина
16.05.2019.год. Обавјештење о набавци трафостаница - два лота
14.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка кантица
09.04.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - поступак набавке услуга одржавања софтвера 
05.04.2019.год. Одлука о избору_набавка материјала за изградњу цјевовода
28.03.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка хране за псе
26.03.2019.год. Одлука о поништењу_набавка и уградња принтинг система
25.03.2019.год. Одлука о избору лот 10 АН
25.03.2019.год. Одлука о избору лот 9 АН
25.03.2019.год. Одлука о избору лот 7 АН
25.03.2019.год. Одлука о избору лот 6 АН
25.03.2019.год. Одлука о избору лот 5 АН
21.03.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача двије косачице
20.03.2019.god. Oдлука о избору_набавка грађевинског материјала ЛОТ 1
19.03.2019.god. Одлука о поништењу лот 16
12.03.2019.год. Одлука лот 2 - дрвена грађа арматурна мрежа
11.03.2019.год. Одлука о набавци пет путничких мв
11.03.2019.год. Одлука о набавци два мала теретна моторна возила
06.03.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понудаца - набавка трафостаница - ЛОТ 1 и ЛОТ 2
06.03.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка пакетних радијских услуга
06.03.2019.год. Одлука о поништењу лотова 3 и 4 - набавка трафостаница
27.02.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хемикалија
22.02.2019.год. Одлука о поништењу набавке комби возила
22.02.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке половног булдозера
15.02.2019.год. Одлука о поништењу најам 3 ас
12.02.2019.год. Одлука - Ножеви
07.02.2019.год. Одлука о поништeњу поступка набавке услуга израде организационог плана
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 17
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 15
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 14
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 13
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 12
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 11
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 8
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 4
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 3
04.02.2019.год. одлука о поништењу лот2
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 1
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 18
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 16
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 10
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 9
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 7
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 6
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 5
16.01.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке најма булдозера на 7 сати
16.01.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за ТС
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за јавну расвјету - лот 5
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за јавну расвјету - лот 4
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за јавну расвјету - лот 3
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за јавну расвјету - лот 2
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за јавну расвјету - лот 1
04.01.2019. год. Уговор о набавци половне аутосмећаре лот 1
04.01.2019. год. Уговор о набавци половне аутосмећаре лот 2
03.01.2019.год. Одлука о додјели уговора за набавку спалионице
03.01.2019.год. Одлука о додјели лот 3 троосовинац са корпом
03.01.2019.год. Одлука о додјели лот 2 корпа 21м
03.01.2019.год. Одлука о додјели лот 1 корпа 14м
26.12.2018.год. Одлука о поништењу поновљеног поступка набавке половних возила - шест лотова
18.12.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понудјаца АУТОСМЕЋАРЕ ЛОТ2
18.12.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понудјаца АУТОСМЕЋАРЕ ЛОТ1
14.12.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка најма возила са кран корпом
12.12.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електричних бројила - ЛОТ 1
12.12.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка мјерних ормарића - ЛОТ 2
11.12.2018.год. Одлука - набавка украса
04.12.2018.год. Одлука о поништењу - два лота УНИМОГ
29.11.2018.год. Одлука о избору најповољније понуђача - набавка резервних дијелова за ИТ Опрему
29.11.2018.год. Одлука о поништењу поступка набавке булдозера
27.11.2018. год. Одлука о избору Алф-ОМ
23.11.2018.год. Одлука о додјели лот 4 ауточистилица
23.11.2018.год. Одлука о додјели лот 3 аутосмећар
23.11.2018.год. Одлука о додјели лот 2 аутосмећар
23.11.2018.год. Одлука о додјели лот 1 аутосмећар
19.11.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 - Набавка половног теретног возила
19.11.2018.год. Одлука о избору најповољниј понуђача за набавку половне аутоцистерне - ЛОТ 1
16.11.2018.год. Одлука о поништењу - набавка половних возила шест лотова
16.11.2018.год. Одлука о додјели уговора набавка троосовинца лот 2
16.11.2018.год. Одлука о додјели уговора набавка троосовинца лот 1
12.11.2018.год. Одлука о избору зимских радних одијела -ЛОТ 2
12.11.2018.год. Одлука о избору за ЛОТ 1 - Набавка љетних радних одијела
12.11.2018.год. Одлука о избору - ВмС гроуп
07.11.2018.год. Одлука о избору_набавка мини багера
02.11.2018.год. Одлука о избору - набавка заштитне обуће за раднике - ЛОТ 2
02.11.2018.год. Одлука о избору - ЛОТ 4 -набавка заштитне опреме
02.11.2018. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка течног кисеоника
01.11.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача- ЛОТ 2 водомјери
30.10.2018.год. Одлука о поништењу поступка набавке половних возила- 3 лота
17.10.2018. год. Одлука о поништењу поступка набавке
16.10.2018.год. Одлука о избору набавка принтера са тракама
12.10.2018.год. Одлука о додјели уговора - услуге одржавања система хлађења - клима уређајаЛОТ 2
12.10.2018.год. Одлука о додјели уговора за набавку услуга одржавања система гријања - ЛОТ 1
01.10.2018. год. Одлука лот4 потрошни материјал
01.10.2018. год. Одлука лот3 водомјери
01.10.2018.год. Одлука лот1 материјал за одржавање водоводне мреже
21.09.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_поправка малих радних машина
13.09.2018. год. Одлука о додјели уговора_Најам булдозера
04.09.2018.год. Одлука о поништењу - Набавка банкарских услуга - ЛОТ 3
28.08.2018. год. Одлука о поништењу набавке материјала за јавну расвјету
22.08.2018.год. Сажетак обавјештења набавка 4 половна возила
22.08.2018.год. Сажетак обавјештења набавка 3 половна возила
17.08.2018. год. Одлука о поништењу поступка јавне набавке заштитне опреме - ЛОТ 4
16.08.2018. год. Одлука о поништењу поступка - набавка хигијенског материјала
14.08.2018. год. Одлуку за набавку 1.000.000 образаца рачуна за плаћање комуналних услуга
14.08.2018. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка лиценци
07.08.2018. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка хемикалија
06.08.2018.год. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додјели уговора за Набавку заштитне опреме - ЛОТ 4
03.08.2018.год. Одлука о поништењу за ЛОТ 1 - Набавка и уградња рд  за мв марке ВW теретни програм
30.07.2018. год. Одлука о избору спојни и овјесни
25.07.2018.год. Одлука о поништењу за ЛОТ 5 у поступку набавке радних одијела и заштитне опреме
25.07.2018.год. Одлука о поништењу за ЛОТ 1 и ЛОТ 3 у  поступку набавке радних одијела и заштитне опреме
25.07.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка заштитне опреме - ЛОТ 4
17.07.2018.год. Одлука о поништењу јавне материјал за одржавање јавне расвјете
05.07.2018. год. Одлука о избору сервисирање пумпи САЕР лот2
05.07.2018. год. Одлука о поништењу сервисирање пумпи ГРУНДФОС лот1
13.06.2018. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка горива и лож уља
12.06.2018. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка услуге револвинг кредита
01.06.2018. год. Одлука о поништењу поступка набавке услуге система гријања и хлађења
28.05.2018.год. Одлука о набавци возила за псе
28.05.2018. год. Одлука о набавци_мале радне машине
15.05.2018. год. Одлука_поништење поступка јавне набавке лот 2
15.05.2018. год. Одлука_набавка потапајућих бунарских пумпи лот 1
07.05..2018. год. Одлука о избору понуђача на радовима на ревитализацији два бунара
27.04.2018. год. Одлука о избору понуђача за набавку испитне и заштитне опреме
27.04.2018. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуга чишћења
26.04.2018. год. Одлука о избору за набавку насипног камена
23.04.2018. год. Одлука -РЕВОЛВИНГ
19.04.2018. год. Одлука о избору за набавку материјала за поправку котејнера
17.04.2018.год. Одлука о избору_набавка 70 контејнера
10.04.2018. год. Одлука о избору набавка шљунка и пијеска
15.03.2018. год. Одлука о престанку - Револвинг
14.03.2018. год. Одлука о поништењу набавке насипног камена
22.02.2018. год. Одлука о поништењу Грундфос
22.02.2018. год. Одлука о поништењу ЕБРО вентили
22.02.2018. год. Одлука о избору ЛОТ3- СЦАДА и Сиеменс
12.02.2018. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача  канцеларијски
06.02.2018. год. Одлука о избору - РЕАП д о о
30.01.2018.год. Одлука о поништењу поступка - набавка пумпних агрегата
25.01.2018. год. Одлука о избору-Набавка ТС  Болница
17.01.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка и уградња асфалта
3.1.2018.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача  набавка струје за 2018 годину
18.12.2017.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка услуга поправке уређаја насталих током рада
15.12.2017. год. Одлука - Набавка и замјенска уградња аку батерија
13.12.2017. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_пречишћавање воде
13.12.2017.год. Одлука КСБ пумпе
11.12.2017.год. Одлука о поништењу поступка набавке лот1 ИВЕЦО возила
08.12.2017.год. Одлука о избору - Електро универзал
08.12.2017.год. Одлука о поништењу-СЦАДА СИСТЕМ лот 4
08.12.2017.год. Одлука о поништењу-ГРУНДФОС лот 1
08.12.2017.год. Одлука о поништењу-ЕБРО вентили лот2
24.11.2017.год. Одлука - канцеларијски 
20.11.2017.год. Одлука о измјени и допуни плана набавки
3.11.2017.год. Одлука о поништењу поступка набавке- поправка уређаја
18.10.2017. год. Одлука о поништењу поступка набавке м.в. и радних машина
12.10.2017.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка правних услуга
03.10.2017.год. Одлука о поништењу поступка набавке- Поправка уређаја на основу записника за штете
02.10.2017. год. Одлука - набавка пумпних агрегата 
28.09.2017. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка услуга сервисирања фреквентног регулатора и опреме за бунар-Исламовац Б5
28.09.2017. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача- Услуге сервисирања и поправки надоградњи ФАРИД
27.09.2017.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Електроцентар Петек
25.09.2017.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача- Услуге сервисирања и поправки надоградњи ХИАБ
31.08.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Осигурање возила
28.08.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Мессер
28.07.2017.г. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА- ЛОТ 7 - Услуге сервисирања и поправки надоградњи РАСЦО
28.07.2017.г. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ- ЛОТ 6 – ОДЛУКА Услуге сервисирања и поправки надоградњи ЈОХНСТОН
28.07.2017.г. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-ЛОТ 5 - Услуге сервисирања и поправки надоградњи МАНОТТИ
28.07.2017.г. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЛОТ 4 – Услуге сервисирања и поправки надоградњи СЛИШКО
28.07.2017.г. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ- ЛОТ 3 – Услуге сервисирања и поправки надоградњи ФАРИД
28.07.2017.г. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ- ЛОТ 2 - Услуге сервисирања и поправки надоградњи ХИАБ
28.07.2017.г. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА- ЛОТ 1 -Услуге сервисирања и поправки надоградњи Хидраулика Куреља
26.07.2017.г. Одлука о избору најповољније понуде_ Елнос БЛ спојни и овјесни
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 13
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 12
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 11
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 10
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 9
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 8
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 7
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 6
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 5
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 4
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 3
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 2
25.07.2017.г. Одлука о избору_ЛОТ 1
21.07.2017.г.Одлука - ИСП
19.07.2017.г. Одлука  додјели - уља и течности
18.07.2017.г. Одлука о избору најповољнијег добављача - набавка насипног камена
15.07.2017.г. Одлука о поништењу - Услуге баждарења еталонских инструмената - ЛОТ 2
07.07.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге елек  одржавања на пумпним станицама
05.07.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Перфорирани папир
03.07.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка материјала за одржавање водоводне мреже ЛОТ 2
12.06.2017.г. Одлука о избору - набавка хемикалија - Хемија Патентинг
12.06.2017.г. Одлука о поништењу поступка набавке
05.06.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача- Систематски и санитарни преглед
30.05.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге ревизије
23.05.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - ЛОТ 3- Набавка потрошног материјала
23.05.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - ЛОТ 2- Набавка моторних уља
23.05.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - ЛОТ 1- Оруђе за рад
22.05.2017.г. Одлука о поништењу поступка набавке насипног камена
18.05.2017.г. Одлука о избор ЗЕДП Електо Бијељина
11.05.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ ЕЛЕКТРОРЕМОНТ дд Бановићи
10.05.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка услуга ангажовања испитног возила
10.05.2017.г. Одлука о поништењу набавке струје
04.05.2017.г. Одлука о поништењу - Услуге баждарења еталонских инструмената - ЛОТ 2
31.03.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача- Револвинг кредит
31.03.2017.г. Одлука о поништењу поступка јавне набавке бројила и концентратора
21.03.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_одржавање пнеуматика за теретна мв
09.03.2017.г. Одлука о поништењу  - Набавка и уградња робе за реконструкцију водоводног система
28.02.2017.г. Одлука о додјели уговора- Храна за псе
24.02.2017.г. Одлука о избору - услуге одржавања билинг система
15.02.2017.г. Одлука о поништењу - принтинг
06.02.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_услуге физичког обезбјеђења објеката и транспорт новца
27.01.2017.г. Одлука - ЛОТ 4 - ЛКЗС
27.01.2017.г. Одлука - ЛОТ 3 - ЛКЗС
27.01.2017.г. Одлука - ЛОТ 2 - ЛКЗС
27.01.2017.г. Одлука - ЛОТ 1 - ЛКЗС
27.01.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - банкарска гаранција
18.01.2017.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача- Најам возила за одржавање путева
10.01.2017.г. Одлука - банкарска гаранција
09.01.2017.г. Одлука о поништењу јавне набавке ЛОТ2 ел.енергија
09.01.2017.г. Одлука о избору понуђача набавка ЛОТ1 ел.енергија
04.01.2016.г. Одлука о додјели уговора - Хемикалије
30.12.2016.г. Одлука о избору - промотивног материјала
20.12.2016.г. Одлука о избору - РЕВОЛВИНГ
16.12.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка услуга најма специјалних МВ-лот2
16.12.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка услуга најма специјалних МВ-лот1
16.12.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - ИЗУЗЕЋЕ - Осигурање клизача
13.12.2016.г. одлука о поништењу лот1-набавка струје јануар-јун
13.12.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача
09.12.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка резервних дијелова за зимску службу
08.12.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка гума за ПМВ ЛОТ 1
02.12.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_поштанске услуге
30.11.2016.г. Одлука о додјели уговора за клизалиште - ГЕМТЕХНИК
23.11.2016.г. Одлука о избору најповољније понуде_откуп старих оловних акумулатора
23.11.2016.г. Одлука о избору најповољније понуде_набавка постављања аутомата за кафу
21.11.2016.г. Одлука о додјели - услуге ресертификације
10.11.2016.г. Одлука о додјели уговора_ЛОТ1_набавка гума за пмв
10.11.2016.г. Одлука о избору понуђача - набавка врата и архивских полица
09.11.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Лож уље
03.11.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка услуга техничког прегледа возила
27.10.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуге осигурања
25.10.2016.г. Одлука о додјели уговора
06.10.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Мессер Техноплин
06.10.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка електроматеријала
06.10.2016.г. Одлука о поништењу поступка јавне набавке_услуга физичког обезбјеђења објеката и транспорт новца
28.09.2016.г. Одлука о поништењу поштанске услуге - 02475-16
19.09.2016.г. Одлука о додјели уговора
07.09.2016.г. Одлука о поништењу поступка
07.09.2016.г. Одлука о избору најповољнијег добављача_Мишел
07.09.2016.г. Одлука о додјели уговора Интер_цом
02.09.2016.г. Одлука о престанку поступка додјеле уговора_кафа и "снацк" апарати
29.08.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка алата и потрошног материјала Аx-Солинг доо Лот1
29.08.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Бензински агрегат и др Интер-Цом доо Лот2
16.08.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ЛОТ4
16.08.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ЛОТ3
16.08.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ЛОТ2
16.08.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ЛОТ1
15.08.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђаца_ набавка контејнера
15.08.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђаца_ набавка булдозера у најам
27.07.2016.г. Одлука о поништењу - Едукација
27.07.2016.г. Одлука о поништењу набавке принтинг система
27.07.2016.г. Одлука о поништењу набавке телеметрије
27.07.2016.г. Одлука о поништењу набавке софтвера-система за управљање купцима_ИИ фаза
25.07.2016.г. Одлука 1057-22 - екстерна ревизија
20.07.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка четки
19.07.2016.г. Одлука о поништењу набавке_одржавање билинг система
29.06.2016.г. Одлука о обустави поступка-набавка двије половне ас
24.06.2016.г. Одлука о избору најповољније понуде_банкарска гаранција
16.06.2016.г. Одлука о покретању набавке банкарске гаранције
14.06.2016.г. Одлука_Набавка 50 четки за чистилицу
13.06.2016.г. Одлука и обавјештење о поништењу - инф_ безб_ 02095-16
10.06.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача
09.06.2016.г. Одлука о поништењу поступка јавне набавке софтвера
09.06.2016.г. Одлука о поништењу поступка јавне набавке
09.06.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ел_ен
30.05.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку 100 комада кантица
30.05.2016.г. Одлука о додјели уговора услуге штампања рачуна
30.05.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и уградњу прекидача 35 кВ
26.05.2016.г. Одлука о поништењу поступка јавне набавке бројила и концентратора
26.05.2016.г. Одлука и обавијест - ФОРТИНЕТ лиценце 02 07-3-01719-16
16.05.2016.г. Одлука о поништењу поступка набавке два половна камиона-аутосмећаре
13.05.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка адвокатских услуга
13.05.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка фазона и арматура за потребу изградње цјевовода
11.05.2016.г. Одлука о поништењу 006 01636-16
09.05.2016.г. Одлука о додјели -изузеће -  шљунак 01710-16
26.04.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка бетона МБ30
21.04.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка папира за штампање рачуна
20.04.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача
18.04.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача за испоруку резервних дијелова за потребе одржавања возила ЛОТ-2
18.04.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача за испоруку резервних дијелова за потребе одржавања возила ЛОТ-1
31.03.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка услуга одржавања система за обрачун ел. ен.
31.03.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка и испорука резервних дијелова за возила ЛОТ 2
31.03.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка и испорука резервних дијелова за возила ЛОТ 1
31.03.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка и испорука перфорираног папира за штампу
31.03.2016.г. Одлука о додјели уговора за набавку услуга чишћења објеката
29.03.2016.г. Одлука о избору - Водоводни материјал
22.03.2016.г. Одлука о поништењу поступка набавке -информациона безбједност
22.03.2016.г. Одлука о поништењу поступка набавке ел енергије јули-децембар 2016
22.03.2016.г. Одлука о поништењу поступка набавке ел енергије јануар-јун 2016
 29.02.2016.г. Одлука о поништењу поступка набавке
19.02.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавкаелектроматеријала за одржавање електромреже
17.02.2016.г. Одлука о понистењу 11752-15 услуге одржавања ГИС-а
17.02.2016.г. Одлука о додјели уговора 11886 - Услуге израде пројектне документације
10.02.2016.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка крпљења асфалтних површина
08.02.2016.г. Одлука_КОМПАКТОР
05.02.2016.г. Одлука о набавци услуга одржавања ГИС-а
28.01.2016.г. Одлука 11782-15 Услуге одржавања софтвера
28.01.2016.г. Одлука 00043-16 Набавка банкарске гаранције
15.01.2016.г. Одлука ЈЗУ - Услуге систематског прегледа
11.01.2016.г.Одлука о поништењу поступка набавке АММ система - ИИ фаза
04.01.2016.г. ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ - Промо материјал
04.01.2016.г. ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ - Набавка хемикалија за процес пречишћавања воде
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за мале радне машине ЛОТ 15
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила електрорадови - ЛОТ 14
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке ЈЦБ - ЛОТ 13
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке Деутзе Фахр - ЛОТ  12
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке ФАП - ЛОТ 11
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке Ауди - ЛОТ 10
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила аутолимарски радови ЛОТ 9
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке ТАМ - ЛОТ 8
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке Мерцедес - ЛОТ 7
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке МАН - ЛОТ 6
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке Ивецо - ЛОТ 5
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке Ивецо, Фиат, Застава - ЛОТ 4
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке ВW теретни програм - ЛОТ 3
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке Шкода - ЛОТ  2
31.12.2015.г.Одлука - Набавка и уградња Р.Д за возила марке ВW - ЛОТ 1
29.12.2015.г.Одлука - Набавка рачунарске опреме
29.12.2015.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка 40 комада контејнера
28.12.2015.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка акумулатора-ЛОТ4
28.12.2015.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка резервних дијелова за радне машине-ЛОТ 3
28.12.2015.г. Одлука о поништењу поступка јавне набавке ЛОТ 1 и ЛОТ 2
24.12.2015.г. Одлука о избору - Набавка услуге сервисирања и поправки надоградњи РАСЦО-ЛОТ2
24.12.2015.г. Одлука о избору - Набавка услуге сервисирања и поправки надоградњи МАНОТТИ-ЛОТ1
21.12.2015.г. Одлука о избору - Храна за псе
18.12.2015.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Набавка новог малог трактор са прикључцима
11.12.2015.г. Јавни позив за давање у закуп површина на спортсом терену Блатуша
11.12.2015.г. Одлука – Гаранције
11.12.2015.г. Одлука о додјели уговора -  РЕВОЛВИНГ
09.12.2015.г. Одлука о додјели  - Набавка одржавања клима уређаја
09.12.2015.г. Одлука о додјели уговора за набавку потросног материјала и хемикалија за лаб.
09.12.2015.г. Одлука о избору најповољнијег добављача_Набавка резервних дијелова за радне машине_ЛОТ3
09.12.2015.г. Одлука о избору најповољнијег добављача_Набавка акумулатора_ЛОТ4
09.12.2015.г. Одлука о поништењу поступка набавке_услуга одржавања биллинг система
03.12.2015.г. Одлука - Набавка услуга најма УНИМОГ
03.12.2015.г. Одлука - набавка услуга изнајмљивања грађевинске машине-булдожера
03.12.2015.г. Одлука - ЛОТ 3 Набавка заштитне опреме за раднике
03.12.2015.г. Одлука - ЛОТ 2 Набавка заштитне обуће за раднике
03.12.2015.г.Одлука - ЛОТ 1 Набавка радних одијела
26.11.2015.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_кетеринг
21.11.2015.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_за набавку перфориранг папира за штампу
19.11.2015.г. Одлука о поништењу поступка јавне набавке - електроматеријал за одржавање електро мреже
19.11.2015.г. Одлука о избору најповољније понуђача_набавка шљунка и пијеска
19.11.2015.г. Одлуга о избору најповољнијег понуђача изнајмљивање, монтажа, и демонтажа клизалишта
21.10.2015.г. Одлука о поништењу поступка набавке_услуге крпљења асфалтних површина
21.10.2015.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка услуга превоза расутих материјала
21.10.2015.г. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку софтвера и хардвера
19.10.2015.г. Одлука - Набавка рачунарске опреме
19.10.2015.г. Одлука - набавка хемикалија
 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА