ODLUKE O IZBORU

Ispis E-mail
31.03.2017.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Revolving kredit
31.03.2017.g. Odluka o poništenju postupka javne nabavke brojila i koncentratora
21.03.2017.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_održavanje pneumatika za teretna mv
09.03.2017.g. Odluka o poništenju  - Nabavka i ugradnja robe za rekonstrukciju vodovodnog sistema
28.02.2017.g. Odluka o dodjeli ugovora- Hrana za pse
24.02.2017.g. Odluka o izboru - usluge održavanja biling sistema
15.02.2017.g. Odluka o ponistenju - printing
06.02.2017.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_usluge fizičkog obezbjeđenja objekata i transport novca
27.01.2017.g. Odluka - LOT 4 - LKZS
27.01.2017.g. Odluka - LOT 3 - LKZS
27.01.2017.g. Odluka - LOT 2 - LKZS
27.01.2017.g. Odluka - LOT 1 - LKZS
27.01.2017.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bankarska garancija
18.01.2017.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Najam vozila za održavanje puteva
10.01.2017.g. Odluka - bankarska garancija
09.01.2017.g. Odluka o poništenju javne nabavke LOT2 el.energija
09.01.2017.g. Odluka o izboru ponuđača nabavka LOT1 el.energija
04.01.2016.g. Odluka o dodjeli ugovora - Hemikalije
30.12.2016.g. Odluka o izboru - promotivni materijal
20.12.2016.g. Odluka o izboru - REVOLVING
16.12.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Nabavka usluga najma specijalnih MV-lot2
16.12.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Nabavka usluga najma specijalnih MV-lot1
16.12.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - IZUZEĆE - Osiguranje klizača
13.12.2016.g. odluka o poništenju lot1-nabavka struje januar-jun
13.12.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača
09.12.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Nabavka rezervnih dijelova za zimsku službu
08.12.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka guma za PMV LOT 1
02.12.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_poštanske usluge
30.11.2016.g. Odluka o dodjeli ugovora za klizalište - GEMTEHNIK
23.11.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnije ponude_otkup starih olovnih akumulatora
23.11.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnije ponude_nabavka postavljanja automata za kafu
21.11.2016.g. Odluka o dodjeli - usluge resertifikacije
10.11.2016.g. Odluka o dodjeli ugovora_LOT1_nabavka guma za pmv
10.11.2016.g. Odluka o izboru ponuđača - nabavka vrata i arhivskih polica
09.11.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Lož ulje
03.11.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila
27.10.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge osiguranja
25.10.2016.g. Odluka o dodjeli ugovora
06.10.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Messer Tehnoplin
06.10.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka elektromaterijala
06.10.2016.g. Odluka o poništenju postupka javne nabavke_usluga fizičkog obezbjeđenja objekata i transport novca
28.09.2016.g. Odluka o poništenju poštanske usluge - 02475-16
19.09.2016.g. Odluka o dodjeli ugovora
07.09.2016.g. Odluka o poništenju postupka
07.09.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača_Mišel
07.09.2016.g. Odluka o dodjeli ugovora Inter_com
02.09.2016.g. Odluka o prestanku postupka dodjele ugovora_kafa i snack aparati
29.08.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Nabavka alata i potrošnog materijala Ax-Soling doo Lot1
29.08.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Benzinski agregat i dr Inter-Com doo Lot2
16.08.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT4
16.08.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT3
16.08.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT2
16.08.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT1
15.08.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca_ nabavka kontejnera
15.08.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca_ nabavka buldozera u najam
27.07.2016.g. Odluka o ponistenju - Edukacija
27.07.2016.g. Odluka o poništenju nabavke printing sistema
27.07.2016.g. Odluka o poništenju nabavke telemetrije
27.07.2016.g. Odluka o poništenju nabavke softvera-sistema za upravljanje kupcima_II faza
25.07.2016.g. Odluka 1057-22 - eksterna revizija
20.07.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Nabavka četki
19.07.2016.g. Odluka o poništenju nabavke_održavanje biling sistema
29.06.2016.g. Odluka o obustavi postupka-nabavka dvije polovne as
24.06.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnije ponude_bankarska garancija
16.06.2016.g. Odluka o pokretanju nabavke bankarske garancije
14.06.2016.g. Odluka_Nabavka 50 četki za čistilicu
13.06.2016.g. Odluka i obavještenje o poništenju - inf_ bezb_ 02095-16
10.06.2016.g. Odluka o izboru najboljeg ponudjača
09.06.2016.g. Odluka o poništenju postupka javne nabavke softvera
09.06.2016.g. Odluka o poništenju postupka javne nabavke
09.06.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_el_en
30.05.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku 100 komada kantica
30.05.2016.g. Odluka o dodjeli ugovora usluge štampanja računa 
30.05.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju prekidača 35 kV
26.05.2016.g. Odluka o poništenju postupka javne nabavke brojila i koncentratora
26.05.2016.g. Odluka i obavijest - FORTINET licence 02 07-3-01719-16
16.05.2016.g. Odluka o poništenju postupka nabavke dva polovna kamiona-autosmećare
13.05.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka advokatskih usluga
13.05.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka fazona i armatura za potrebu izgradnje cjevovoda
11.05.2016.g. Odluka o ponistenju 006 01636-16
09.05.2016.g. Odluka o dodjeli -izuzeće -  šljunak 01710-16
26.04.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka betona MB30
21.04.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka papira za štampanje računa
20.04.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
18.04.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku rezervnih dijelova za potrebe održavanja vozila LOT-2
18.04.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku rezervnih dijelova za potrebe održavanja vozila LOT-1
31.03.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka usluga održavanja sistema za obračun el. en.
31.03.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i isporuka rezervnih dijelova za vozila LOT 2
31.03.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i isporuka rezervnih dijelova za vozila LOT 1
31.03.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i isporuka perforiranog papira za štampu
31.03.2016.g. Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga čišćenja objekata
29.03.2016.g. Odluka o izboru - Vodovodni materijal
22.03.2016.g. Odluka o poništenju postupka nabavke -informaciona bezbjednost
22.03.2016.g. Odluka o poništenju postupka nabavke el energije juli-decembar 2016
22.03.2016.g. Odluka o poništenju postupka nabavke el energije januar-jun 2016
29.02.2016.g. Odluka o poništenju postupka nabavke
19.02.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavkaelektromaterijala za održavanje elektromreže
17.02.2016.g. Odluka o ponistenju 11752-15 usluge održavanja GIS-a
17.02.2016.g. Odluka o dodjeli ugovora 11886 - Usluge izrade projektne dokumentacije
10.02.2016.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka krpljenja asfaltnih površina
08.02.2016.g. Odluka_KOMPAKTOR
05.02.2016.g. Odluka o nabavci usluga održavanja GIS-a
28.01.2016.g. Odluka 11782-15 Usluge održavanja softvera
28.01.2016.g. Odluka 00043-16 Nabavka bankarske garancije
15.01.2016.g. Odluka JZU - Usluge sistematskog pregleda
11.01.2016.g.Odluka o poništenju postupka nabavke AMM sistema - II faza
04.01.2016.g. ODLUKA O DODJELI - Promo materijal
04.01.2016.g. ODLUKA O DODJELI - Nabavka hemikalija za proces prečišćavanja vode
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za male radne mašine LOT 15
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila elektroradovi - LOT 14
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke JCB - LOT 13
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke Deutze Fahr - LOT  12
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke FAP - LOT 11
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke Audi - LOT 10
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila autolimarski radovi LOT 9
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke TAM - LOT 8
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke Mercedes - LOT 7
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke MAN - LOT 6
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke Iveco - LOT 5
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke Iveco, Fiat, Zastava - LOT 4
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke VW teretni program - LOT 3
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke Škoda - LOT  2
31.12.2015.g.Odluka - Nabavka i ugradnja R.D za vozila marke VW - LOT 1
29.12.2015.g.Odluka - Nabavka računarske opreme
29.12.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Nabavka 40 komada kontejnera
28.12.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Nabavka akumulatora-LOT4
28.12.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Nabavka rezervnih dijelova za radne mašine-LOT 3
28.12.2015.g. Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 1 i LOT 2
24.12.2015.g. Odluka o izboru - Nabavka usluge servisiranja i popravki nadogradnji RASCO-LOT2
24.12.2015.g. Odluka o izboru - Nabavka usluge servisiranja i popravki nadogradnji MANOTTI-LOT1
21.12.2015.g. Odluka o izboru - Hrana za pse
18.12.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Nabavka novog malog traktor sa priključcima
11.12.2015.g. Odluka - Garancije
11.12.2015.g. Odluka o dodjeli ugovora -  REVOLVING
09.12.2015.g. Odluka o dodjeli  - Nabavka održavanja klima uređaja
09.12.2015.g. Odluka o dodjeli ugovora za nabavku potrosnog materijala i hemikalija za lab.
09.12.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača_Nabavka rezervnih dijelova za radne mašine_LOT3
09.12.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača_Nabavka akumulatora_LOT4
09.12.2015.g. Odluka o poništenju postupka nabavke_usluga održavanja billing sistema
03.12.2015.g. Odluka - Nabavka usluga najma UNIMOG
03.12.2015.g. Odluka - nabavka usluga iznajmljivanja građevinske mašine-buldožera
03.12.2015.g. Odluka - LOT 3 Nabavka zastitne opreme za radnike
03.12.2015.g. Odluka - LOT 2 Nabavka zastitne obuce za radnike
03.12.2015.g.Odluka - LOT 1 Nabavka radnih odijela
26.11.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ketering
21.11.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_za nabavku perforirang papira za štampu
19.11.2015.g. Odluka o poništenju postupka javne nabavke - elektromaterijal za održavanje elektro mreže
19.11.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača_nabavka šljunka i pijeska
19.11.2015.g. Odluga o izboru najpovoljnijeg ponuđača iznajmljivanje, montaža, i demontaža klizališta
21.10.2015.g. Odluka o poništenju postupka nabavke_usluge krpljenja asfaltnih površina
21.10.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka usluga prevoza rasutih materijala
21.10.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku softvera i hardvera
19.10.2015.g. Odluka - Nabavka računarske opreme
19.10.2015.g. Odluka - nabavka hemikalija
 
iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno racun_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA