ODLUKE O IZBORU

Ispis E-mail
02.07.2020. god. Odluka o izboru_nabavka inertnog materijala_zemlje
02.07.2020. god. Odluka o dodjeli ugovora popravka ruke bagera
12.06.2020.god. Odluka o poništenju postupka revizija
09.06.2020.god. Odluka o poništenju postupka
09.06.2020.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
18.05.2020.god. Odluka o dodjeli ugovora nabavka  brojila el. energije
15.05.2020.god. Odluka o poništenju najam dizalice
14.05.2020.god. Odluka o izboru sanacija objekta PS3
08.05.2020. god. Odluka_nabavka elektromaterijala
05.05.2020.god. Odluka o izboru najam korpe
30.04.2020.god. Odluka o izboru  radovi na sanaciji zgrade za smestaj radnika
30.04.2020.god. Odluka o izboru lot 3 nabavka niti za trimere
30.04.2020.god. Odluka o izboru lot2 ulja
30.04.2020.god. Odluka o izboru lot1 ručni alat
30.04.2020.god. Odluka o izboru polovne autosmećare lot 1
30.04.2020.god. Odluka o izboru polovne autosmecare lot 2
30.04.2020.god. Odluka o izboru usluga baždarenja vodomjera
14.04.2020.god. Odluka o izboru nabavka i ugradnja rampi Metalplast
04.03.2020. god. Odluka o dodjeli lot3 vodomjeri
04.03.2020. god. Odluka o dodjeli lot1 vodomaterijal
20.02.2020. god. Odluka o dodjeli_lot2 sanitarni pregledi
20.02.2020. god. Odluka o dodjeli_lot1 ljekarski pregledi
20.02.2020. god. Odluka o dodjeli ugovora radovi na sanaciji PS3
14.02.2020.god. Odluka o poništenju vodomaterijal za rekonstrukciju Ćumurovića
14.02.2020.god. Odluka o poništenju materijal za priključke
14.02.2020.god. Odluka o izboru nabavka i ugradnja rampi
11.02.2020.god. Odluka_TS lot1 Deling
11.02.2020.god. Odluka_materijal za kabliranje lot2 IEG
11.02.2020.god. Odluka o poništenju_ nabavka autopodizača
21.01.2020.god. Odluka o poništenju postupka nabavke alata za radionicu
24.12.2019.god. Odluka o poništenju_nabavka vodomaterijala lot2
19.12.2019.god. Odluka o poništenju prodaje starog željeza
19.12.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke hemikalija
17.12.2019.god. Odluka o izboru TS Brka i TS Grbavica lot2
17.12.2019.god. Odluka o izboru TS Begovača lot1
12.12.2019.god. Odluka o najmu klizališta
11.12.2019.god. Odluka o poništenju CRM
03.12.2019.god. Odluka o izboru_nabavka soli
19.11.2019.god. Odluka o poništenju_nabavka polovnih vozila
13.11.2019.god. Odluka o izboru_popravka uredjaja
23.10.2019. god. Odluka o poništenju_sistematizacija
04.10.2019.god. Odluka_nabavka potrosnog materijala i opreme za laboratoriju
19.09.2019.god. Odluka o poništenju nabavke pmv Autorad
19.09.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ZEDP Elektro Bijeljina
12.09.2019.god. Odluka o izboru nabavka i ugradnja rd putnicka mv lot 3
12.09.2019.god. Odluka o izboru nabavka i ugradnja rd rovokopaci lot 2
12.09.2019.god. Odluka o poništenju_ nabavka i ugradnja rd traktori lot1
13.09.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke alata
12.09.2019.god. Odluka o izboru za nabavku uniformi za radnike blagajne
06.09.2019. god. Odluka o izboru nabavka i ugradnja rd - hidraulika
05.09.2019.god. Odluka o izboru ponuđača za nabavku dva putnička mv
29.08.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Mirado doo
29.08.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Total trade doo
22.08.2019.god. Odluka o poništenju_nabavka i ugradnja rd 7 lotova
22.08.2019.god. Odluka o poništenju_nabavka rd za radne mašine
07.08.2019.god. Odluka o izboru najapovoljnijeg ponudjaca_nabavka usluge sanacije asfaltnih povrsina
07.08.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka i ugradnja rd za teretna motorna vozila nosivosti ispot 65 tona
05.08.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavka trafostanica_dva lota
31.07.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka i ugradnja rd za putnička vozila i radne mašine lot1
31.07.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka i ugradnja rd za putnička vozila i radne mašine lot2
31.07.2019.god. Odluka o poništenju nabavke i ugradnje rd za putnicka vozila lot3
31.07.2019.god. Odluka o nabavci vozila sa duplom kabinom lot2
31.07.2019.god. Odluka o nabavci stubova
30.07.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke usluge ispitivanja energetskih kablova
24.07.2019.god.Odluka o dodjeli 1407
23.07.2019.god. Odluka 1382
18.07.2019.god. Odluka o nabavci ts lot2
18.07.2019.god. Odluka o nabavci ts lot1
18.07.2019.god. Odluka o izboru nabavka hemikalija
16.07.2019.god. Odluka nabavka vozila sa duplom kabinom lot1
15.07.2019.god. Odluka nabavka putnickog mv lot2
15.07.2019.god. Odluka nabavka putnickog mv lot1
15.07.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
12.07.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke_Dacia i Husqvarna
15.07.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
12.07.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke_Dacia i Husqvarna
11.07.2019.god. Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga iznajmljivanja radne mašine – buldožera
11.07.2019.god. Odluka o dodjeli ugovora za nabavku inertnog materijala_ zemlje
11.07.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ nabavka lične zaštitne opreme LOT 2
11.07.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ nabavka lične zaštitne opreme LOT 1
09.07.2019. god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka poštanskih usluga
04.07.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke potrošnog materijala i opreme za laboratoriju LOT 2
03.07.2019.god. Odluka o poništenju nabavke uređaja za ispitivanje električnih brojila
01.07.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke uniformi
28.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca_ Nabavka odjeće visoke vidljivosti i odjeće za kišu LOT3
27.06.2019.god. Odluka o poništenju postupka_Nabavka materijala za održavanje vodovodne mreže
26.06.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke usluge sanacije asfaltnih površina - konkurentski postupak
26.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnije ponude izrada projektne dokumentacije
24.06.2019.god. Odluka o ponistenju_nabavka polovnog vozila sa duplom kabinom LOT 6
24.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnije ponude_nabavka polovnog vozila sa duplom kabinom LOT 5
24.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnije ponude_nabavka polovnog vozila sa duplom kabinom LOT 4
24.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnije ponude_nabavka polovnog specijalnog vozila autosmećar LOT 3
24.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnije ponude_nabavka polovnog specijalnog vozila autopodizač LOT 2
24.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnije ponude_nabavka polovnog specijalnog vozila autopodizač LOT 1
24.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnije ponude_dva putnicka motorna vozila
24.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca_ tri vozila sa tovarnim sandukom
19.06.2019.god. Odluka o poništenju postupka - usluge čišćenja
19.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka uniformi za radnike obezbjeđenja
13.06.2019.god. Odluka o poništenju_nabavka i ugradnja rd 7 lotova
13.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka akumulatora i autosijalica LOT 4
13.06.2019.god. Odluka o poništenju nabavke rezervnih dijelova LOT 3
13.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka rezervnih dijelova LOT 2
13.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka rezervnih dijelova LOT 1
07.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka usluga redovnog osiguranja vozila
07.06.2019.god. Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka polovnih vozila
07.06.2019.god. Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka opreme za obračunsko mjerenje potrošnje električne energije
07.06.2019.god. Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka dva putnička motorna vozila
07.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka autopodizača
07.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka materijala i opreme za TS
07.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka usluga odrzavanja biling sistema
06.06.2019.god. Odluka o ponistenju postupka - nabavka usluge ispitivanja energetskih kablova
06.06.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - nabavka zatvorenih kontejnera
06.06.2019.god. Odluka o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju pneumatika i usluge popravke za teretna vozila LOT 1
27.05.2019.god. Odluka o ponistenju lot 2 ispod 65 t
24.05.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca_oprema za detekciju LOT 3
24.05.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca_oprema za detekciju LOT 2
24.05.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca_oprema za detekciju LOT 1
24.05.2019.god. Odluka o dodjeli ugovora TS Ilićka
21.05.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge izgradnje nadstrešnice
21.05.2019.god. Odluka o ponistenju_nabavka polovnog vozila sa duplom kabinom_lot 6
21.05.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca_nabavka polovnog vozila sa duplom kabinom_lot 5
21.05.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca_nabavka polovnog vozila sa duplom kabinom_lot 4
21.05.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca_nabavka polovnog specijalnog vozila_lot 3
20.05.2019.god. Odluka o poništenju_izrada projektne dokumentacije
20.05.2019.god. Odluka o izboru gume za putnicka mv lot 2
20.05.2019.god. Odluka lot 2_nabavka malih radnih mašina
20.05.2019.god. Odluka lot 1_nabavka malih radnih mašina
16.05.2019.god. Obavještenje o nabavci trafostanica - dva lota
14.05.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka kantica
09.04.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - postupak nabavke usluga održavanja softvera
05.04.2019.god. Odluka o izboru_nabavka materijala za izgradnju cjevovoda
28.03.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hrane za pse
26.03.2019.god. Odluka o poništenju_nabavka i ugradnja printing sistema
25.03.2019.god. Odluka o izboru lot 10 AN
25.03.2019.god. Odluka o izboru lot 9 AN
25.03.2019.god. Odluka o izboru lot 7 AN
25.03.2019.god. Odluka o izboru lot 6 AN
25.03.2019.god. Odluka o izboru lot 5 AN
21.03.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača dvije kosačice
20.03.2019.god. Odluka o izboru_nabavka građevinskog materijala LOT 1
19.03.2019.god. Odluka o poništenju lot16
12.03.2019.god. Odluka lot 2 - drvena gradja armaturna mreza
11.03.2019.god. Odluka o nabavci pet putnickih mv
11.03.2019.god. Odluka o nabavci dva mala teretna motorna vozila
06.03.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - nabavka trafostanica - LOT 1 i LOT 2
06.03.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka paketnih radijskih usluga
06.03.2019.god. Odluka o poništenju lotova 3 i 4 - nabavka trafostanica
27.02.2019.god. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija
22.02.2019.god. Odluka o ponistenju nabavke kombi vozila
22.02.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke polovnog buldozera
15.02.2019.god. Odluka o poništenju najam 3 as
12.02.2019.god. Odluka - Noževi
07.02.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke usluga izrade organizacionog plana
04.02.2019.god. Odluka o poništenju lot 17
04.02.2019.god. Odluka o poništenju lot 15
04.02.2019.god. Odluka o poništenju lot 14
04.02.2019.god. Odluka o poništenju lot 13
04.02.2019.god. Odluka o poništenju lot 12
04.02.2019.god. Odluka o poništenju lot 11
04.02.2019.god. Odluka o poništenju lot 8
04.02.2019.god. Odluka o poništenju lot 4
04.02.2019.god. Odluka o poništenju lot 3
04.02.2019.god. odluka o poništenju lot2
04.02.2019.god. Odluka o poništenju lot 1
04.02.2019.god. Odluka o izboru lot 18
04.02.2019.god. Odluka o izboru lot 16
04.02.2019.god. Odluka o izboru lot 10
04.02.2019.god. Odluka o izboru lot 9
04.02.2019.god. Odluka o izboru lot 7
04.02.2019.god. Odluka o izboru lot 6
04.02.2019.god. Odluka o izboru lot 5
16.01.2019.god. Odluka o poništenju postupka nabavke najma buldozera na 7 sati
16.01.2019.god. Odluka o oizboru najpovoljnijeg ponuđača
04.01.2019. god. Odluka_Nabavka materijala za TS
04.01.2019. god. Odluka_Nabavka materijala za javnu rasvjetu - lot 5
04.01.2019. god. Odluka_Nabavka materijala za javnu rasvjetu - lot 4
04.01.2019. god. Odluka_Nabavka materijala za javnu rasvjetu - lot 3
04.01.2019. god. Odluka_Nabavka materijala za javnu rasvjetu - lot 2
04.01.2019. god. Odluka_Nabavka materijala za javnu rasvjetu - lot 1
04.01.2019. god. Ugovor o nabavci polovne autosmećare lot2
04.01.2019. god. Ugovor o nabavci polovne autosmećare lot1
03.01.2019.god. Odluka o dodjeli ugovora za nabavku spalionice
03.01.2019.god. Odluka o dodjeli lot 3 troosovinac sa korpom
03.01.2019.god. Odluka o dodjeli lot 2 korpa 21m
03.01.2019.god. Odluka o dodjeli lot 1 korpa 14m

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA