jkp_nabavke_1

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

Штампа Ел. пошта
16.08.2019.год. Обавјештење о набавци потрошног материјала и опреме за лабораторију
13.08.2019.год. Обавјештење - дугорочни кредит
07.08.2019.год. Обавјештење о набавци услуге чишћења објеката ЈП Комунално Брчко д о о  Брчко
02.08.2019.гд. Обавјештење о набавци аутосмећаре - 2 лота
02.08.2019.год. Обавјештење о набавци хемикалија_ферихлорида
31.07.2019. год. Обавјештење - технички преглед
25.07.2019.год. Обавјештење о набавци алата
22.07.2019.год. Обавјештење - уређај за испитивање ел.бројила 22.7.19
19.07.2019.год. Обавјештење о набавци униформи
19.07.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци
18.07.2019.год. Обавјештење - водоматеријал
18.07.2019.год. Обавјештење колективно осигурање
16.07.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци
05.07.2019.год. Обавјештење о набавци услуга санације асфалтних површина - поновљени поступак
04.07.2019.год. Обавјештење о набавци услуге испитивања енергетских каблова_поновљени поступак
01.07.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци поправка мв и радних машина 3 лота
01.07.2019.год. Сажетак обавјештења набавка рд за радне машине
31.05.2019.гос. Обавјештење_Уређај за испитивање ел_бројила
31.05.2019.год. Обавјештење - израде пројектне документације два објекта за складиштење материјала
28.05.2019.год. Обавјештење о набавци хемикалија потрошног материјала и опреме за лабораторију по лотовима
24.05.2019.год. Сазетак обавјештења_набавка и уградња резервних дијелова Dacia и Husqvarna
21.05.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци 2 путничка возила
21.05.2019.год. Обавјештење о набавци услуга израде пројектне документације
20.05.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци стубова
17.05.2019.год.Обавјештење_Набавка алата и оруђа за рад за одржавање зелених површина
15.05.2019.год. Обавјештење о набавци личне заштитне опреме по лотовима - четири лота
13.05.2019.год. Сажетак обавјештење возила са товарним простором_2 лота
10.05.2019. Одлука тс Илићка
10.05.2019. Одлука три возила са товарним сандуком
10.05.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђаца - набавка материјала за поправке и фарбање контејнера
09.05.2019. Сажетак о набавци поправка трафоа
08.05.2019. Обавјештење о набавци униформи за раднике обезбјеђeња
08.05.2019. Обавјештење о набавци
03.05.2019. Обавјештење о набавци услуге испитиванја подземних енергетских каблова
16.04.2019. Обавјештење сажетак два путничка
16.04.2019. Обавјештење опрема за детекцију за потребе РЈ ВИК
16.04.2019. Обавјештење о набавци услуга чишћења
15.04.2019. Обавјештење - изнајмљивање булдожера
15.04.2019. Обавјештење ел.одржавање ПС фекалне воде
12.04.2019. Одлука о поништењу набавке аутосмећаре
12.04.2019. Одлука о поништењу поступка набавке два возила са дуплом кабином
11.04.2019. Сажетак обавјештења о додјели Уговора о набавци пет путничких моторних возила
09.04.2019.год. Обавјештење - Набавка опреме за обрачунско мјерење потрошње електричне енергије
08.04.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци резервних дијелова за поправку моторних возила и радних машина 7 лотова
04.04.2019.год. Обавјестење о додјели уговора - опсте пакетне радијске услуге - ГПРС
01.04.2019.год. Сазетак обавјестења о набавци_Набавка и уградња р/д за поправку теретних м/в 2 лота
01.04.2019.год. Сазетак обавјештења_исправка обавјештења о набавци половних возила 6 лотова
29.03.2019.год. Обавјестење о набавци кантица за отпад
29.03.2019.год. Сазетак обавјестења_Набавка половних аутосмецара_2 лота
29.03.2019.год. Обавјестење о набавци_Набавка услуга редовног осигурања новонабављених возила
28.03.2019.год. Обавјештење о набавци радова - изградња надстрешнице
21.03.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци резервних дијелова 4 лота
21.03.2019.год. Обавјештење о набавци материјала за поправке и фабрење контејнера
20.03.2019.god. Oбавјештење о набавци  - Ревизија
19.03.2019.god. Oбавјештење о набавци_Naбавка малих радних машина по лотовима
19.03.2019.god. Обавјештење о набавци_набавка роба за потребе РЈ Чистоћа
14.03.2019.god. Sажетак обавјештења_набавка аутоподизача
14.03.2019.god. Oбавјештење о набавци додатак прехрани паса
11.03.2019.год. Обавјештење о набавци хигијенског материјала
04.03.2019.год. Обавјештење - Набавка услуга одржавања билинг система
28.02.2019.год. Сажетак обавјештења набавка гума
28.02.2019.год. Сажетак обавјештења_набавка три возила са товарним сандуком
27.02.2019.год. Обавјештење - набавка инертног материјала
21.02.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци мале аутосмећаре
19.02.2019.год. Обавјештење о набавци услуге одржавања софтвера
15.02.2019. год. Обавјештење о набавци хране за псе
15.02.2019.год. Обавјештење о набавци_услуга штампања рачуна
13.02.2019.год. Сазетак обавјестења о набавци два тв са дуплом кабином
04.02.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци шест половних мв
30.01.2019.год. Обавјестење о поступку набавке материјала за одрзавање водоводне мрезе
28.01.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци двије самоходне косачице
23.01.2019.год. Сазетак обавјестења о набавци комби возила
16.01.2019.год. Исправљено обавјештење - колективно осигурање
15.01.2019. год. Сажетак обавјештења о набавци  половног булдозера
09.01.2019.год. Сажетак обавјештења о додјели уговора_Набавка два половна камиона аутосмећаре
09.01.2019.год. Сажетак обавјештења о додјели уговора мини багера
29.12.2018.год. Сажетак обавјештења_набавка два мала теретна возила
26.12.2018. год. Обавјестење - два СУВ возила
17.12.2018.год. Обавјештење о набавци хемикалија за пречишћавање и дезинфекцију воде за пиће
17.12.2018. год. Сажетак поништење набавке половног булдозера
29.11.2018.год. Обавјештење - колективно осигурање
23.11.2018.год. Обавјештење о поновљеном поступку набавке половних возила по лотовима - шест лотова
21.11.2018.год. Обавјештење о набавци општих пакетних радијски услуга - ГПРС
16.11.2018.год. Обавјештење о најму возила са корпом и остале механизације
15.11.2018.год. Сажетак обавјештења_водоматеријал 4 лота
08.11.2018. год. Обавјештење_Набавка три половна возила
07.11.2018. год. Обавјештење о набавци украса за кићење
22.10.2018.год. ОБАВЈЕШТЕЊЕ_Набавка опреме за спаљивање отпада анималног поријекла
22.10.2018.год. Обавјештење о набавци трафостаница
19.10.2018.год. Обавјештење о набавци опреме за мјерење потрошње електричне енергије и снаге у категорији остала потрошња
17.10.2018. год. Обавјештење о набавци резервних дијелова за ИТ опрему
12.10.2018.год. Обавјештење - Материјал и опрема за прикључење на ТС
08.10.2018. год. Обавјештење о набавци - материјал за јавну расвјету
04.10.2018. год. Обавјештење о набавци булдозера
19.09.2018.год. Обавјештење - банкарске гаранције
18.09.2018. год. Обавјештење о набавци моторних уља
13.09.2018.год. Сажетак обавјештења о набавци украса
12.09.2018. год. Сажетак обавјештења_Набавка мини багера
10.09.2018. год. Сажетак обавјештења о набавци 2 троосовинца
07.09.2018.год. Сажетак обавјештења_најам три смећаре
07.09.2018. год. Сажетак обавјештења_набавка и уградња рд за поправку мв
04.09.2018.год. Обавјештење о набавци ИТ Опреме
29.08.2018. год. Обавјештење о набавци течног кисеоника
22.08.2018.год. Обавјестење - Испорука МФ уређаја и скенера
17.08.2018.год. Обавјештење о набавци половних возила - два лота
16.08.2018.god. Обавјештење о набави услуге одржавања система гријања и хлађења - два лота
16.08.2018.год.Обавјештење - Набавка услуга праћења возила путем ГПС-а
16.08.2018.год.Обавјештење - набавка пумпи
15.08.2018.god.Обавјештење о набавци система за снимање говорне комуникације у ДЦУ
13.08.2018.год. Обавјештење о набавци половних возила по лотовима - 6 лотова
10.08.2018.год. Обавјештење о набавци софтвера и опреме за даљинско очитање потрошње воде
03.08.2018.год. Обавјештење о набавци вањске расхладне јединице - Цхиллер
03.08.2018. год. Обавјештење о набавци јавна расвјета
03.08.2018. год. Обавјештење о набавци два половна камиона аутосмећаре
23.07.2018. год. Обавјештење о набавци банкарских услуга
12.07.2018. год. Сажетак обавјештења водоматеријал 4 лота
12.07.2018. год. Обавјештење_Набавка услуга најма булдозера
12.07.2018. год. Обавјештење о набавци фреквентних регулатора - инвертера
09.07.2018. год. Обавјештење - набавка лиценци
26.06.2018. год. Обавјештење - Набавка 1.000.000 образаца рачуна
04.06.2018. год. Обавјештење о набавци радних одијела и заштитне опреме - пет лотова
01.06.2018. год. Сажетак обавјештења о набавци
29.05.2018. год. Сажетак обавјештења_Набавка материјала за одржавање јавне расвјете
23.05.2018. год. Обавјештење о набавци кантица
22.05.2018. год. Обавјештење о набавци - револвинг
17.05.2018. год. Обавјештење о набавци_ сервис пумпних агрегата
15.05.2018. год. Обавјештење - Услуге одр. сис. техн. заштите
11.05.2018. год. Обавјештење о набавци услуга израде организационог плана предузећа
07.05.2018. год. Сажетак обавјештења о набавци електроматеријала за редовно одржавање
26.04.2018. год. Исправка - 3 лота електроматеријал
25.04.2018. год. Обавјештење о набавци - електроматеријал 3 лота
17.04.2018.год. Обавјештење за набавку теретног моторног возила специјалне намјене
10.04.2018. год. Обавјештење о набавци услуге одржавања система гријања и хлађења - два лота
10.04.2018. год. Обавјештење о набавци испитне и заштитне опреме
04.04.2018. год. Обавјештење о набавци роба по лотовима за РЈ ЧИстоћу
29.03.2018.год. Обавјештење о набавци - Набавка револвинг кредита
29.03.2018. год. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ_Одржавање система техничке заштите
28.03.2018. год. Обавјештење о набавци материјала за поправку контејнера
26.03.2018.год. Сажетак обавјештења о набавци горива
20.03.2018.год. Обавјештење о набавци услуга спуштања и вађења пумпи
19.03.2018. год. Обавјештење  о набавци услуга екстерне ревизије ФИ за 2017.год
15.03.2018. год. Обавјештење о набавци контејнера
15.03.2018. год. Обавјештење о набавци пумпи - два лота
15.03.2018. год. Обавјештење о набавци - инертни материјал земља
15.03.2018. год. Обавјештење о набавци насипног камена
15.03.2018. год. Обавјештење о набавци шљунка и пијеска
28.02.2018.год. Обавјештење о набавци набавка насипног камена
23.02.2018.год. Обавјештење о набавци услуге чишћења објеката у власништву ЈП Комунално Брчко доо
23.02.2018.год. Обавјештење о набавци - Услуге чишћења објеката у власништву ЈП Комунално Брчко д.о.о.
21.02.2018.год. Обавјештење о набавци - Револвинг
4.1.2018.год. Обавјештења о набавци р.д. и сервис ел. машинске опреме за фабрику воде
26.12.2017. год. Обавјештење о набавци замјенској уградњи аку батерија - поновљени поступак
07.12.2017.год. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Канцеларијски материјал
27.11.2017. год. Обавјештење о набавци и замјенској уградњи аку батерија на четири трафо станице
24.11.2017.год. Обавјештење о набавци услуга поправки уређаја насталих током рада на основу запиника за штете
24.11.2017.год. Обавјештење за набавку трафостанице
2.11.2017. год. Обавјештење о набавци хемикалија е-аукција
2.11.2017.год. Обавјештење о набавци  - Набавка и уградња резервних дијелова за Фабрику воде_ 4 лота
31.10.2017.Г. Сажетак обавјештења о набавци поправак моторних возила из лизинга 3 лота
31.10.2017.г. Обавјештење о набавци канцеларијског материјала
17.10.2017.год. Обавјештење о набавци- Услуге поправке уређаја насталих током рада на основу записника комисије за штете
19.09.2017.год. сажетак обавјештења о набавци набавке и уградње рд за мв из услуга оперативног лизинга
07.09.2017.г. Обавјештење за набавку услуга сервисирања фрекфентног регулатора Б5 Исламовац
14.08.2017.г. Обавјештење - Сервисирање возила из најма
09.08.2017.г. Обавјештење за набавку услуга сервисирања фрекветног регулатора Б5 Исламовац
09.08.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Фрекв. регулатор
28.07.2017.г. Обавјештење о набавци пумпних станица
25.07.2017.г. Обавјештење и записник_13 лотова
13.07.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ ТО2
28.06.2017.г. Обавјештење о набавци- Сервисирање возила из најма
21.06.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Осигурање возила
20.06.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Уља и мазива
20.06.2017.г. Обавјештење о набавци насипног камена
14.06.2017.г. Обавјештење о поништењу поступка набавке принтинг система
12.06.2017.г. Сажетак обавјештења о набавци
12.06.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - ИСП
22.05.2017.г. Обавјештење о набавци - услуге електоодржавања на пумпним станицама фекалне воде
11.05.2017.г. Обавјештење за набавку- Перфорирани папир
05.05.2017.г. Обавјештење_набавка ГПС надзора
05.05.2017.г. Набавка и уградња рд за поправак моторних возила  13_лотова
05.05.2017.г. Обавјештење о набавци насипног камена
05.05.2017.г. Обавјештење - Испорука МФ уређаја и скенера
27.04.2017.г. Обавјештење о набавци- Набавка роба по лотовима за потребе РЈ Чистоћа
26.04.2017.г. Обавјештење о набавци хемикалија за процес призводње воде за пиће
11.04.2017.г. Обавјештење о набавци услуга баждарења испитне и мјерне опреме
04.04.2017.г. Обавјештење о набавци Лаб реагенси 2 лота
29.03.2017.г. Обавјештење о набавци услуге екстерне ревизије финансијских извјештаја
24.03.2017.г. Обавјештење о набавци- Набавка услуга ангажовања испитног возила за проналажењу квара на подземним енергетским кабловима
23.03.2017.г. Обавјештење о набавци услуга поправке енергетских трансформатора
20.03.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ ВОДОМАТЕРИЈАЛА - 3 ЛОТА
20.03.2017.г. Обавјештење о набавци ел.енергије јули-децембар 2017
14.03.2017.г. Обавјештење о набавци услуга поправке уређаја
14.03.2017.г. Обавјештење о набавци електричних бројила
15.02.2017.г. Обавјештење о набавци- Набавка услуга давања револвинг кредита
30.01.2017.г. Обавјештење о набавци хране за псе
16.12.2016.г. Обавјештење о набавци - промотивни материјал
07.12.2016.г. Обавјештење о набавци пнеуматика
02.12.2016.г. Обавјештење о набавци - Лична и колективна заштитна средства
30.11.2016.г. Обавјештење о набавци хемикалија
11.11.2016.г. Обавјештење о набавци_револвинг
11.11.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци физичког обезбјеђења и транспорта новца
09.11.2016.г. Обавјештење о набавци_принтинг
28.10.2016.г. Обавјештење о набавци бројила, концентратора и софтвера
28.10.2016.г. Обавјештење о набавци услуга мобилне телефоније
27.10.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци резервних дијелова за зимску службу
27.10.2016.г. Обавјештење_Поштанске услуге 03763-16
21.10.2016.г. Обавјештење о набавци противпожарних врата и архивских металних регала
20.10.2016.г. Сазетак обавјестења о набавци
12.10.2016.г. Обавјештење  о набавци услуге ресертификације система према ИСО 9001 2015
28.09.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци
13.09.2016.г. Одлука о поништењу-РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ И АУДИТ
07.09.2016.г. Исправка за Обавјештење о набавци 1179-7-2-216-8-107
30.08.2016.г. Обавјештење ЕЈН - аудит
29.08.2016.г. Одлука о поништењу поступка набавке двије половна аутосмећаре
26.08.2016.г. Обавјештење - Осигурање
19.08.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци гума
17.08.2016.г. Обавјештење о набавци услуга физичког обезбјеђења и траснпорта новца
16.08.2016.г. Обавјештење о набавци материјала за поправке и фарбање контејнера
10.08.2016.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Технички преглед возила
04.08.2016.г. Обавјештење - Набавка оруђа за рад и машина за одржавање зелених површина
27.07.2016.г. Обавјештење о поништењу принтинг система
25.07.2016.г. Обавјештење о избору најповољнијег понуђача_шампани промотивни материјал
22.07.2016.г. Додјела уговора_банкарске гаранције
22.07.2016.г. Набавка Фортинет лиценци на перод од двије године
14.07.2016.г. Обавјештeње о набавци софтвера за управљање купцима
12.07.2016.г. Обавјештење о набавци
23.06.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци_Пројектовање, набавка и инсталација опреме за телеметријски надзор...
21.06.2016.г. Обавјештење о набавци услуга принтинга на период од три године
16.06.2016.г. Обавјештење о набавци поштанских услуга
14.06.2016.г. Обавјештење о набавци материјала за одржавање јавне расвјете
14.06.2016.г. Обавјештење о набавци два половна камиона -аутосмећаре
14.06.2016.г. Обавјештење о набавци услуга одржавања софтвера (ОНВП, РКС, СУТ и СУДПОС)
14.06.2016.г. Обавјештење о набавци алата
14.06.2016.г. Обавјештење о набавци и уградњи роба за реконстукцију водоводног система
13.05.2016.г. Обавјештење о набавци 1179-1-1-110-3-63-16_Систем за подизање нивоа инф.безб
11.05.2016.г. Обавјештење о набавци електроматеријала 4лота - 1179-1-1-108-3-61-16
26.04.2016.г. Обавјештење о набавци четака за ауточистилицу
26.04.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци
19.04.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци
19.04.2016.г. Обавјештење о набавци софтвера -систем за управљање купцима II фаза
11.04.2016.г. Обавјештење о набавци електричне енергије за период јули - децембар 2016.године
07.04.2016.г. Обавјештење_Набавка два половна камиона - аутосмећаре
07.04.2016.г. Обавјештење_Набавка и уградња прекидача
01.04.2016.г. Обавјештење о набавци уређаја за ковертирање
30.03.2016.г. Обавјештење о набавци - услуге одржавања ЦРМ-а
25.03.2016.г. Обавјештење о набавци лиценци ФОРТИНЕТ
22.03.2016.г. Обавјештење о набавци услуга штампања рачуна
22.03.2016.г. Обавјештење о набавци -услуге одржавања билинг система
24.02.2016.г. Обавјештење о набавци - Хигијенски материјал 
12.02.2016.г. Обавјештење - Набавка услуга информационе безбједности и система за подизање нивоа информационе безбједности
10.02.2016.г. Oбавјештење o набавци - Екстерна ревизија 02 07 3-01057 16
08.02.2016.г. Обавјештење о набавци-Набавка услуга одржавања софтвера
08.02.2016.г. Обавјештење - Набавка перфорираног папира за штампу рачуна
26.01.2016.г. Набавка бројила и концентратора за даљинско очитавање
18.01.2016.г. Обавјештење о набавци_услуге одржавања софтвера
12.01.2016..г Обавјештење о набавци - Пројектна док. за АММ
11.01.2016.г. Обавјештење о додјели уговора_Опште пакетне радијске услуге
08.01.2015.г. Обавјештење о набавци - услуге чишћења објеката
05.01.2015.г. Обавјештење о додјели уговора - Набавка трактора са прикључцима за зимско и љетно одржавање
04.01.2016.г. Обавјештење о набавци - Набавка водоматеријала 11876
31.12.2015.г. Обавјештење о набавци - Набавка услуга крпљења асфалтних површина
22.12.2015.г. Обавјештење - услуге одржавања_ЛОТУС
18.12.2015.г. Обавјештење о набавци услуга одржавања ГИС-а
14.12.2015.г. Обавјештење о набавци - Набавка р/д за поправку м/в
03.12.2015.Г. Обавјештење о набавци - Храна за псе
01.12.2015.г. Исправљено обавјештење за набавку бројила и опреме за даљинско очитавање
04.01.2016.г. Пролонгирање рока и исправка тендерске документације-Набавка р/д за поправку м/в
20.11.2015.г. Обавјештење о престанку поступка додјеле уговора_ЛОТ1 набавка р.д за поправку м.в
20.11.2015.г. Обавјештење о набавци - Сервис надоградњи МАННОТИ и РАСЦО
19.11.2015.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ_Набавка услуга одржавања ГИС-а и пратећих апликација
19.11.2015.г. Обавјештење о набавци_Набавка течног кисеоника за постројење за пречишћавање воде
19.11.2015.г. Обавјештење о набавци_Набавка конетејнера В=1,1 м3
17.11.2015.г. Обавјештење - набавка ел. енергије за 2016.годину
13.11.2015.г. Обавјештење о набавци_Набавка и уградња р.д за поправку м.в - 15 лотова
13.11.2015.г. Обавјештење о набавци_Набавка електроматеријала за одржавање електро мреже
03.11.2015.г. Обавјештење - Набавка потрошног материјала и хемикалија за лабораторију
02.11.2015.г. Обавјештење о набавци услуга одржавања ГИС-а и пратећих апликација
02.11.2015.г. Сажетак исправке обавјештења
02.11.2015.г. Исправка обавјештења
21.10.2015.г. Обавјештење о набавци 1179-1-1-324-3-101-15 за набавку личних и колективних заштитних средстава по лотовима
13.10.2015.г. Обавјештење о набавци-набавка трактора са прикључцима
12.10.2015.г. Обавјештење о набавци- услуге одржавања билинг система
06.10.2015.г. Исправка обавјештења 1179-1-2-272-8-90-15
06.10.2015.г. Исправка обавјештења 1179-1-2-271-8-91-15
21.09.2015.г. Исправка обавјештења - НАБАВКА ОДРЖАВАЊА КЛИМА
11.09.2015.г. Обавјештење о набавци_Набавка електричне енергије за 2016.годину
11.09.2015.г. Обавјештење - НАБАВКА ДАВАЊА РЕВОЛВИНГ КРЕДИТА
11.09.2015.г. Обавјештење - Набавка банкарских услуга издавања банкарских гаранција
25.08.2015.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ - НАБАВКА ОДРЖАВАЊА КЛИМА
30.06.2015.г. Набавка АММ система за даљинско очитавање купаца и управљање потрошњом ел. енергије- II фаза
 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА