jkp_nabavke_1

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

Штампа Ел. пошта
25.03.2020.год. Обавјештење - материјал за реконструкцију чвориста
19.03.2020. год. Обавјештење - набавка земље
18.03.2020. год. Сажетак обавјештења набавка бројила
18.03.2020. год. Обавјештење о набавци баждарење водомјера
18.03.2020. год. Обавјештење о набавци најам корпе
18.03.2020. год. Обавјештење о набавци оруђа, опрема и уља
04.03.2020. god. Обавјестење - револвинг
21.02.2020.год. Обавјештење_Набавка услуга екстерне ревизије финансијских извјештаја
31.01.2020.god. Oбавјештење - каблови
21.01.2020.год. Обавјештење - Набавка хране у гранулама за псе
16.01.2020.год. Обавјештење о набавци_хемикалије за пречишћавање воде
10.01.2020.год. Обавјестење_Набавка материјала за прикључке и одржавање водоводне мреже
08.01.2020.год. Обавјештење радови на санацији ПС3
08.01.2020.год. Обавјештење радови на санацији објекта за смјештај радника
08.01.2020.год. Обавјештење набавка специјалних моторних возила
08.01.2020.год. Обавјештење набавка и уградња рампи
31.12.2019.год. Обавјештење набавка и уградња фреквентних регулатора
31.12.2019.год. Обавјештење о набавци аутосмећаре
31.12.2019.год. Обавјештење шљунак и пијесак
31.12.2019.год. Обавјештење услуге одрзавања билинга
04.10.2019.год. Обавјештење о набавци водоматеријала
02.12.2019.год. Обавјештење о набавци - Каблови
25.11.2019.год. Обавјештење - Одржавање ЦРМ
19.11.2019.год. Обавјештење - Водомјери
18.11.2019.год. Обавјештење - Обезбјеђење
14.11.2019.год. Сажетак обавјештења_Набавка алата и опреме
13.11.2019.год. Сазетак обавјестења_набавка материјала
11.11.2019. год. Обавјештење _Набавка услуга израде нове систематизације
14.10.2019.год. Сажетак обавјештења_радови на санацији зграде
14.10.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци услуга поправке кућанских апарата
10.10.2019. год. Обавјештење о набавци трафостаница - два лота
09.10.2019. год. Обавјештење_набавка половних возила по лотовима
08.10.2019.год. Обавјештење о набавци униформи и обуће за раднике обезбјеђења
11.09.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци ТС и материјала за каблирање
03.09.2019.год. Обавјештење о набавци течног кисеоника
29.08.2019.год. Обавјештење о набавци трафостаница два лота поновљени поступак
26.08.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци резервних дјелова за поправку моторних возила
21.08.2019.год. Обавјештење о набавци услуге испитивања подземних енергетских каблова
16.08.2019.год. Обавјештење о набавци потрошног материјала и опреме за лабораторију
13.08.2019.год. Обавјештење - дугорочни кредит
07.08.2019.год. Обавјештење о набавци услуге чишћења објеката ЈП Комунално Брчко д о о  Брчко
02.08.2019.гд. Обавјештење о набавци аутосмећаре - 2 лота
02.08.2019.год. Обавјештење о набавци хемикалија_ферихлорида
31.07.2019. год. Обавјештење - технички преглед
25.07.2019.год. Обавјештење о набавци алата
22.07.2019.год. Обавјештење - уређај за испитивање ел.бројила 22.7.19
19.07.2019.год. Обавјештење о набавци униформи
19.07.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци
18.07.2019.год. Обавјештење - водоматеријал
18.07.2019.год. Обавјештење колективно осигурање
16.07.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци
05.07.2019.год. Обавјештење о набавци услуга санације асфалтних површина - поновљени поступак
04.07.2019.год. Обавјештење о набавци услуге испитивања енергетских каблова_поновљени поступак
01.07.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци поправка мв и радних машина 3 лота
01.07.2019.год. Сажетак обавјештења набавка рд за радне машине
31.05.2019.гос. Обавјештење_Уређај за испитивање ел_бројила
31.05.2019.год. Обавјештење - израде пројектне документације два објекта за складиштење материјала
28.05.2019.год. Обавјештење о набавци хемикалија потрошног материјала и опреме за лабораторију по лотовима
24.05.2019.год. Сазетак обавјештења_набавка и уградња резервних дијелова Dacia и Husqvarna
21.05.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци 2 путничка возила
21.05.2019.год. Обавјештење о набавци услуга израде пројектне документације
20.05.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци стубова
17.05.2019.год.Обавјештење_Набавка алата и оруђа за рад за одржавање зелених површина
15.05.2019.год. Обавјештење о набавци личне заштитне опреме по лотовима - четири лота
13.05.2019.год. Сажетак обавјештење возила са товарним простором_2 лота
10.05.2019. Одлука тс Илићка
10.05.2019. Одлука три возила са товарним сандуком
10.05.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђаца - набавка материјала за поправке и фарбање контејнера
09.05.2019. Сажетак о набавци поправка трафоа
08.05.2019. Обавјештење о набавци униформи за раднике обезбјеђeња
08.05.2019. Обавјештење о набавци
03.05.2019. Обавјештење о набавци услуге испитиванја подземних енергетских каблова
16.04.2019. Обавјештење сажетак два путничка
16.04.2019. Обавјештење опрема за детекцију за потребе РЈ ВИК
16.04.2019. Обавјештење о набавци услуга чишћења
15.04.2019. Обавјештење - изнајмљивање булдожера
15.04.2019. Обавјештење ел.одржавање ПС фекалне воде
12.04.2019. Одлука о поништењу набавке аутосмећаре
12.04.2019. Одлука о поништењу поступка набавке два возила са дуплом кабином
11.04.2019. Сажетак обавјештења о додјели Уговора о набавци пет путничких моторних возила
09.04.2019.год. Обавјештење - Набавка опреме за обрачунско мјерење потрошње електричне енергије
08.04.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци резервних дијелова за поправку моторних возила и радних машина 7 лотова
04.04.2019.год. Обавјестење о додјели уговора - опсте пакетне радијске услуге - ГПРС
01.04.2019.год. Сазетак обавјестења о набавци_Набавка и уградња р/д за поправку теретних м/в 2 лота
01.04.2019.год. Сазетак обавјештења_исправка обавјештења о набавци половних возила 6 лотова
29.03.2019.год. Обавјестење о набавци кантица за отпад
29.03.2019.год. Сазетак обавјестења_Набавка половних аутосмецара_2 лота
29.03.2019.год. Обавјестење о набавци_Набавка услуга редовног осигурања новонабављених возила
28.03.2019.год. Обавјештење о набавци радова - изградња надстрешнице
21.03.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци резервних дијелова 4 лота
21.03.2019.год. Обавјештење о набавци материјала за поправке и фабрење контејнера
20.03.2019.god. Oбавјештење о набавци  - Ревизија
19.03.2019.god. Oбавјештење о набавци_Naбавка малих радних машина по лотовима
19.03.2019.god. Обавјештење о набавци_набавка роба за потребе РЈ Чистоћа
14.03.2019.god. Sажетак обавјештења_набавка аутоподизача
14.03.2019.god. Oбавјештење о набавци додатак прехрани паса
11.03.2019.год. Обавјештење о набавци хигијенског материјала
04.03.2019.год. Обавјештење - Набавка услуга одржавања билинг система
28.02.2019.год. Сажетак обавјештења набавка гума
28.02.2019.год. Сажетак обавјештења_набавка три возила са товарним сандуком
27.02.2019.год. Обавјештење - набавка инертног материјала
21.02.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци мале аутосмећаре
19.02.2019.год. Обавјештење о набавци услуге одржавања софтвера
15.02.2019. год. Обавјештење о набавци хране за псе
15.02.2019.год. Обавјештење о набавци_услуга штампања рачуна
13.02.2019.год. Сазетак обавјестења о набавци два тв са дуплом кабином
04.02.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци шест половних мв
30.01.2019.год. Обавјестење о поступку набавке материјала за одрзавање водоводне мрезе
28.01.2019.год. Сажетак обавјештења о набавци двије самоходне косачице
23.01.2019.год. Сазетак обавјестења о набавци комби возила
16.01.2019.год. Исправљено обавјештење - колективно осигурање
15.01.2019. год. Сажетак обавјештења о набавци  половног булдозера
09.01.2019.год. Сажетак обавјештења о додјели уговора_Набавка два половна камиона аутосмећаре
09.01.2019.год. Сажетак обавјештења о додјели уговора мини багера
 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА