OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Ispis E-mail
16.08.2019.god. Obavještenje o nabavci potrošnog materijala i opreme za laboratoriju
13.08.2019.god. Obavještenje - dugoročni kredit
07.08.2019.god. Obavještenje o nabavci usluge čišćenja objekata JP Komunalno Brčko d o o  Brčko
02.08.2019.gd. Obavještenje o nabavci autosmećare - 2 lota
02.08.2019.god. Obavještenje o nabavci hemikalija_ferihlorida
31.07.2019. god. Obavještenje - tehnički pregled
25.07.2019.god. Obavještenje o nabavci alata
22.07.2019.god. Obavještenje - uređaj za ispitivanje el.brojila 22.7.19.pdf
19.07.2019.god. Obavještenje o nabavci uniformi
19.07.2019.god. Sažtak obavještenja o nabavci
18.07.2019.god. Obavještenje - vodomaterijal
18.07.2019.god. Obavještenje kolektivno osiguranje
16.07.2019.god. Sažetak obavještenja o nabavci
05.07.2019.god. Obavještenje o nabavci usluga sanacije asfaltnih površina - ponovljeni postupak
04.07.2019.god. Obavještenje o nabavci usluge ispitivanja energetskih kablova_ponovljeni postupak
01.07.2019.god. Sažetak obavještenja o nabavci popravka mv i radnih mašina 3 lota
01.07.2019.god. Sažetak obavještenja nabavka rd za radne mašine
13.06.2019.god. Obavještenje - nabavka obrazaca računa
11.06.2019.god. Obavještenje o nabavci usluge održavanja CRM-a
31.05.2019.gos. Obavjestenje_Uredjaj za ispitivanje el_brojila
31.05.2019.god. Obavještenje - izrade projektne dokumentacije dva objekta za skladištenje materijala
28.05.2019.god. Obavještenje o nabavci hemikalija potrošnog materijala i opreme za laboratoriju po lotovima
24.05.2019.god. Sazetak obavjestenja_nabavka i ugradnja rezervnih dijelova Dacia i Husqvarna
21.05.2019.god. Sažetak obavještenja o nabavci 2 putnička vozila
21.05.2019.god. Obavještenje o nabavci usluga izrade projektne dokumentacije
20.05.2019.god. Sazetak obavjestenja o nabavci stubova
17.05.2019.god.Obavještenje_Nabavka alata i oruđa za rad za održavanje zelenih površina
15.05.2019.god. Obavještenje o nabavci lične zaštitne opreme po lotovima - četiri lota
13.05.2019.god. Sažetak obavještenje vozila sa tovarnim prostorom_2 lota
10.05.2019. Odluka ts Ilićka
10.05.2019. Odluka tri vozila sa tovarnim sandukom
10.05.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca - nabavka materijala za popravke i farbanje kontejnera
09.05.2019. Sažetak o nabavci popravka trafoa
08.05.2019. Obavjestenje o nabavci uniformi za radnike obezbjeđenja
08.05.2019. Obavještenje o nabavci
03.05.2019.god. Obavještenje o nabavci usluge ispitivanja podzemnih energetskih kablova
16.04.2019. Obavještenje sažetak dva putnička
16.04.2019. Obavještenje oprema za detekciju za potrebe RJ ViK
16.04.2019. Obavještenje o nabavci usluga čišćenja
15.04.2019. Obavještenje - iznajmljivanje buldožera
15.04.2019. Obavještenje el.održavanje PS fekalne vode
12.04.2019. Odluka o poništenju postupka nabavke dva vozila sa duplom kabinom
12.04.2019. Odluka o poništenju nabavke autosmećare
12.04.2019. Odluka o poništenju postupka nabavke dva vozila sa duplom kabinom
11.04.2019. Sažetak obavještenja o dodjeli Ugovora o nabavci pet putničkih motornih vozila
09.04.2019. god. Obavjestenje - Nabavka opreme za obracunsko mjerenje potrosnje elektricne energije
08.04.2019.god. Sažetak obavještenja o nabavci rezervnih dijelova za popravku motornih vozila i radnih mašina 7 lotova
04.04.2019.god. Obavjestenje o dodjeli ugovora - opste paketne radijske usluge - GPRS
01.04.2019.god. Sazetak obavjestenja o nabavci_Nabavka i ugradnja r/d za popravku teretnih m/v 2 lota
01.04.2019.god. Sazetak obavjestenja_ispravka obavjestenja o nabavci polovnih vozila 6 lotova
29.03.2019.god. Obavjestenje o nabavci kantica za otpad
29.03.2019.god. Sazetak obavjestenja_Nabavka polovnih autosmecara_2 lota
29.03.2019.god. Obavjestenje o nabavci_Nabavka usluga redovnog osiguranja novonabavljenih vozila
28.03.2019.god. Obavjestenje o nabavci radova - izgradnja nadstresnice
21.03.2019.god. Sažetak obavještenja o nabavci rezervnih dijelova 4 lota
21.03.2019.god. Obavještenje o nabavci materijala za popravke i fabrenje kontejnera
20.03.2019.god. Obavjestenje o nabavci - REVIZIJA
19.03.2019.god. Obavjestenje o nabavci_Nabavka malih radnih mašina po lotovima
19.03.2019.god. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI_Nabavka roba za potrebe RJ ČISTOĆA
14.03.2019.god. Sazetak obavjestenja_nabavka autopodizaca
14.03.2019.god. Obavjestenje o nabavci dodatak prehrani pasa
11.03.2019.god. Obavjestenje o nabavci higijenskog materijala
04.03.2019.god. Obavještenje - Nabavka usluga održavanja biling sistema
28.02.2019.god. Sažetak obavještenja nabavka guma
28.02.2019.god. Sažetak obavještenja_nabavka tri vozila sa tovarnim sandukom
27.02.2019.god. Obavještenje - nabavka inertnog materijala
21.02.2019.god. Sažetak obavještenja o nabavci male autosmećare
19.02.2019.god. Obavještenje o nabavci usluge održavanja softvera
15.02.2019. god. Obavještenje o nabavci hrane za pse
15.02.2019.god. Obavještenje o nabavci_usluga štampanja računa
13.02.2019.god. Sazetak obavjestenja o nabavci dva tv sa duplom kabinom
04.02.2019.god. Sažetak obavještenja o nabavci šest polovnih mv
30.01.2019.god. Obavjestenje o postupku nabavke materijala za odrzavanje vodovodne mreze
28.01.2019.god. Sažetak obavještenja o nabavci dvije samohodne kosačice
23.01.2019.god. Sazetak obavjestenja o nabavci kombi vozila
16.01.2019.god. Ispravljeno obavještenje - kolektivno osiguranje
15.01.2019. god. Sažetak obavještenja o nabavci  polovnog buldozera
09.01.2019.god. Sažetak obavještenja o dodjeli ugovora_Nabavka dva polovna kamiona autosmećare
09.01.2019.god. Sažetak obavještenja o dodjeli ugovora mini bagera
29.12.2018.god. Sažetak obavještenja_nabavka dva mala teretna vozila
26.12.2018. god. Obavjestenje - dva SUV vozila
17.12.2018.god. Obavještenje o nabavci hemikalija za prečišćavanje i dezinfekciju vode za piće
17.12.2018. god. Sažetak poništenje nabavke polovnog buldozera
29.11.2018.god. Obavještenje - kolektivno osiguranje
23.11.2018.god. Obavještenje o ponovljenom postupku nabavke polovnih vozila po lotovima - šest lotova
21.11.2018.god. Obavještenje o nabavci opštih paketnih radijski usluga - GPRS
16.11.2018.god. Obavještenje o najmu vozila sa korpom i ostale mehanizacije
15.11.2018.god. Sažetak obavještenja_vodomaterijal 4 lota
08.11.2018. god. Obavještenje_Nabavka tri polovna vozila
07.11.2018. god. Obavještenje o nabavci ukrasa za kićenje
22.10.2018.god. OBAVJEŠTENJE_Nabavka opreme za spaljivanje otpada animalnog porijekla
22.10.2018.god. Obavještenje o nabavci trafostanica
19.10.2018.god. Obavještenje o nabavci opreme za mjerenje potrošnje električne energije i snage u kategoriji ostala potrošnja
17.10.2018. god. Obavještenje o nabavci rezervnih dijelova za IT opremu
12.10.2018.god. Obavještenje - Materijal i oprema za priključenje na TS
08.10.2018. god. Obavjestenje o nabavci - materijal za javnu rasvjetu
04.10.2018. god. Obavještenje o nabavci buldozera
19.09.2018.god. Obavještenje - bankarske garancije
18.09.2018. god. Obavještenje o nabavci motornih ulja
13.09.2018.god. Sažetak obavještenja o nabavci ukrasa
12.09.2018. god. Sažetak obavještenja_Nabavka mini bagera
10.09.2018. god. Sažetak obavještenja o nabavci 2 troosovinca
07.09.2018. god. Sažetak obavještenja_nabavka i ugradnja rd za popravku mv
07.09.2018.god. Sažetak obavještenja_najam tri smećare
04.09.2018.god. Obavještenje o nabavci IT Opreme
29.08.2018. god. Obavještenje o nabavci tečnog kiseonika
22.08.2018.god. Obavjestenje - Isporuka MF uredjaja i skenera
22.08.2018.god. Sažetak obavještenja nabavka 4 polovna vozila
22.08.2018.god. Sažetak obavještenja nabavka 3 polovna vozila
17.08.2018.god. Obavještenje o nabavci polovnih vozila - dva lota
16.08.2018.god. Obavještenje o nabavi usluge održavanja sistema grijanja i hlađenja - dva lota
16.08.2018.god.Obavjestenje - Nabavka usluga praćenja vozila putem GPS-a
16.08.2018.god.Obavjestenje - nabavka pumpi
15.08.2018.god.Obavještenje o nabavci sistema za snimanje govorne komunikacije u DCU
13.08.2018.god. Obavještenje o nabavci polovnih vozila po lotovima - 6 lotova
10.08.2018.god. Obavještenje o nabavci softvera i opreme za daljinsko očitanje potrošnje vode
03.08.2018.god. Obavještenje o nabavci vanjske rashladne jedinice - Chiller
03.08.2018. god. Obavještenje o nabavci javna rasvjeta
03.08.2018. god. Obavještenje o nabavci dva polovna kamiona autosmećare
23.07.2018. god. Obavještenje o nabavci bankarskih usluga
12.07.2018. god. Sažetak obavještenja vodomaterijal 4 lota
12.07.2018. god. Obavještenje_Nabavka usluga najma buldozera
12.07.2018. god. Obavještenje o nabavci frekventnih regulatora - invertera
09.07.2018. god. Obavještenje - nabavka licenci
26.06.2018. god. Obavještenje - Nabavka 1.000.000 obrazaca računa
04.06.2018. god. Obavještenje o nabavci radnih odijela i zaštitne opreme - pet lotova
01.06.2018. god. Sažetak obavještenja o nabavci
29.05.2018. god. Sažetak obavještenja_Nabavka materijala za održavanje javne rasvjete
23.05.2018. god. Obavještenje o nabavci kantica
22.05.2018. god. Obavještenje o nabavci - revolving
17.05.2018. god. Obavještenje o nabavci_ servis pumpnih agregata
15.05.2018. god. Obavještenje - Usluge odr. sis. tehn. zaštite
11.05.2018. god. Obavještenje o nabavci usluga izrade organizacionog plana preduzeća
07.05.2018. god. Sažetak obavještenja o nabavci elektromaterijala za redovno održavanje
26.04.2018. god. Ispravka - 3 lota elektromaterijal
25.04.2018. god. Obavjestenje o nabavci - elektromaterijal 3 lota
17.04.2018.god. Obavještenje za nabavku teretnog motornog vozila specijalne namjene
10.04.2018. god. Obavještenje o nabavci usluge održavanja sistema grijanja i hlađenja - dva lota
10.04.2018. god. Obavještenje o nabavci ispitne i zaštitne opreme
04.04.2018. god. Obavještenje o nabavci roba po lotovima za RJ ČIstoću
29.03.2018.god. Obavjestenje o nabavci - Nabavka revolving kredita
29.03.2018. god. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI_Održavanje sistema tehničke zaštite
28.03.2018. god. Obavještenje o nabavci materijala za popravku kontejnera
26.03.2018.god. Sažetak obavještenja o nabavci goriva
20.03.2018.god. Obavještenje o nabavci usluga spuštanja i vađenja pumpi
19.03.2018. god. Obavještenje  o nabavci usluga eksterne revizije FI za 2017.god
15.03.2018. god. Obavještenje o nabavci kontejnera
15.03.2018. god. Obavještenje o nabavci pumpi - dva lota
15.03.2018. god. Obavještenje o nabavci - inertni materijal zemlja
15.03.2018. god. Obavještenje o nabavci nasipnog kamena
15.03.2018. god. Obavještenje o nabavci šljunka i pijeska
28.02.2018.god. Obavještenje o nabavci nabavka nasipnog kamena
23.02.2018.god. Obavještenje o nabavci usluge čišćenja objekata u vlasništvu JP Komunalno Brčko doo
23.02.2018.god. Obavještenje o nabavci - Usluge čišćenja objekata u vlasništvu JP Komunalno Brčko d.o.o.
21.02.2018.god. Obavještenje o nabavci - Revolving
4.1.2018.god. Obavještenja o nabavci r.d. i servis el. mašinske opreme za fabriku vode
26.12.2017. god. Obavještenje o nabavci zamjenskoj ugradnji aku baterija - ponovljeni postupak
07.12.2017.god. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Kancelarijski materijal
27.11.2017. god. Obavještenje o nabavci i zamjenskoj ugradnji aku baterija na četiri trafo stanice
24.11.2017.god. Obavještenje o nabavci usluga popravki uređaja nastalih tokom rada na osnovu zapinika za štete
24.11.2017.god. Obavještenje za nabavku trafostanice
2.11.2017. god. Obavještenje o nabavci hemikalija e-aukcija
2.11.2017.god. Obavještenje o nabavci  - Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za Fabriku vode_ 4 lota
31.10.2017.G. Sažetak obavještenja o nabavci popravak motornih vozila iz lizinga 3 lota
31.10.2017.g. Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala
17.10.2017.god. Obavještenje o nabavci- Usluge popravke uređaja nastalih tokom rada na osnovu zapisnika komisije za štete
19.09.2017.god. sažetak obavještenja o nabavci nabavke i ugradnje rd za mv iz usluga operativnog lizinga
07.09.2017.g. Obavještenje za nabavku usluga servisiranja frekfentnog regulatora B5 Islamovac
14.08.2017.g. Obavještenje - Servisiranje vozila iz najma
09.08.2017.g. Obavještenje za nabavku usluga servisiranja frekvetnog regulatora B5 Islamovac
09.08.2017.g. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Frekv.regulator
28.07.2017.g. Obavještenje o nabavci pumpnih stanica
25.07.2017.g. Obavještenje i zapisnik_13 lotova
13.07.2017.g. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI TO2
28.06.2017.g. Obavještenje o nabavci- Servisiranje vozila iz najma
21.06.2017.g. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Osiguranje vozila
20.06.2017.g. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Ulja i maziva
20.06.2017.g. Obavještenje o nabavci nasipnog kamena
14.06.2017.g. Obavještenje o poništenju postupka nabavke printing sistema
12.06.2017.g. Sažetak obavještenja o nabavci
12.06.2017.g. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - ISP
22.05.2017.g. Obavještenje o nabavci - usluge elektoodržavanja na pumpnim stanicama fekalne vode
11.05.2017.g. Obavještenje za nabavku- Perforirani papir
05.05.2017.g. Obavještenje_nabavka GPS nadzora
05.05.2017.g. Nabavka i ugradnja rd za popravak motornih vozila  13_lotova
05.05.2017.g. Obavještenje o nabavci nasipnog kamena
05.05.2017.g. Obavještenje - Isporuka MF uredjaja i skenera
27.04.2017.g. Obavještenje o nabavci- Nabavka roba po lotovima za potrebe RJ Čistoća
26.04.2017.g. Obavještenje o nabavci hemikalija za proces prizvodnje vode za piće
11.04.2017.g. Obavještenje o nabavci usluga baždarenja ispitne i mjerne opreme
04.04.2017.g. Obavjestenje o nabavci Lab reagensi 2 lota
29.03.2017.g. Obavještenje o nabavci usluge eksterne revizije finansijskih izvještaja
24.03.2017.g. Obavještenje o nabavci- Nabavka usluga angažovanja ispitnog vozila za pronalaženju kvara na podzemnim energetskim kablovima
23.03.2017.g. Obavještenje o nabavci usluga popravke energetskih transformatora
20.03.2017.g. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI VODOMATERIJALA - 3 LOTA
20.03.2017.g. Obavještenje o nabavci el.energije juli-decembar 2017
14.03.2017.g. Obavještenje o nabavci usluga popravke uređaja
14.03.2017.g. Obavještenje o nabavci električnih brojila
15.02.2017.g. Obavještenje o nabavci- Nabavka usluga davanja revolving kredita
30.01.2017.g. Obavještenje o nabavci hrane za pse
16.12.2016.g. Obavještenje o nabavci - promotivni materijal
07.12.2016.g. Obavještenje o nabavci pneumatika
02.12.2016.g. Obavještenje o nabavci - Lična i kolektivna zaštitna sredstva
30.11.2016.g. Obavještenje o nabavci hemikalija
11.11.2016.g. Obavještenje o nabavci_revolving
11.11.2016.g. Sažetak obavještenja o nabavci fizičkog obezbjeđenja i transporta novca
09.11.2016.g. Obavještenje o nabavci_printing
28.10.2016.g. Obavještenje o nabavci brojila, koncentratora i softvera
28.10.2016.g. Obavještenje o nabavci usluga mobilne telefonije
27.10.2016.g. Sazetak obavještenja o nabavci rezervnih dijelova za zimsku službu
27.10.2016.g. Obavještenje_Poštanske usluge 03763-16
21.10.2016.g. Obavještenje o nabavci protivpožarnih vrata i arhivskih metalnih regala
20.10.2016.g. Sazetak obavjestenja o nabavci
12.10.2016.g. Obavještenje  o nabavci usluge resertifikacije sistema prema ISO 9001 2015
28.09.2016.g. Sažetak obavještenja o nabavci
13.09.2016.g. Odluka o poništenju-RESERTIFIKACIJE I AUDIT
07.09.2016.g. Ispravka za Obavještenje o nabavci 1179-7-2-216-8-107
30.08.2016.g. Obavještenje EJN - audit
29.08.2016.g. Odluka o poništenju postupka nabavke dvije polovna autosmećare
26.08.2016.g. Obavještenje - Osiguranje
19.08.2016.g. Sazetak obavjestenja o nabavci guma
17.08.2016.g. Obavještenje o nabavci usluga fizičkog obezbjeđenja i trasnporta novca
16.08.2016.g. Obavještenje o nabavci materijala za popravke i farbanje kontejnera
10.08.2016.g. OBAVJESTENJE O NABAVCI - Tehnicki pregled vozila
04.08.2016.g. Obavještenje - Nabavka oruđa za rad i mašina za održavanje zelenih površina
27.07.2016.g. Obavještenje o poništenju printing sistema
25.07.2016.g. Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača_šampani promotivni materijal
22.07.2016.g. Dodjela ugovora_bankarske garancije
22.07.2016.g. Nabavka Fortinet licenci na perod od dvije godine
14.07.2016.g. Obavještenje o nabavci softvera za upravljanje kupcima
12.07.2016.g. Obavještenje o nabavci
23.06.2016.g. Sazetak obavjestenja o nabavci_Projektovanje, nabavka i instalacija opreme za telemetrijski nadzor...
21.06.2016.g. Obavještenje o nabavci usluga printinga na period od tri godine
16.06.2016.g. Obavještenje o nabavci poštanskih usluga
14.06.2016.g. Obavještenje o nabavci materijala za održavanje javne rasvjete
14.06.2016.g. Obavještenje o nabavci dva polovna kamiona -autosmećare
14.06.2016.g. Obavještenje o nabavci usluga održavanja softvera (ONVP, RKS, SUT i SUDPOS)
14.06.2016.g. Obavještenje o nabavci alata
14.06.2016.g. Obavještenje o nabavci i ugradnji roba za rekonstukciju vodovodnog sistema
13.05.2016.g. Obavještenje o nabavci 1179-1-1-110-3-63-16_Sistem za podizanje nivoa inf.bezb
11.05.2016.g. Obavjestenje o nabavci elektromaterijala 4lota - 1179-1-1-108-3-61-16
26.04.2016.g. Obavještenje o nabavci četaka za autočistilicu
26.04.2016.g. Sažetak obavještenja o nabavci
19.04.2016.g. Sažetak obavještenja o nabavci
19.04.2016.g. Obavještenje o nabavci softvera -sistem za upravljanje kupcima II faza
11.04.2016.g. Obavještenje o nabavci električne energije za period juli - decembar 2016.godine
07.04.2016.g. Obavještenje_Nabavka dva polovna kamiona - autosmećare
07.04.2016.g. Obavještenje_Nabavka i ugradnja prekidača
01.04.2016.g. Obavještenje o nabavci uređaja za kovertiranje
30.03.2016.g. Obavještenje o nabavci - usluge održavanja CRM-a
25.03.2016.g. Obavještenje o nabavci licenci FORTINET
22.03.2016.g. Obavještenje o nabavci usluga štampanja računa
22.03.2016.g. Obavještenje o nabavci -usluge održavanja biling sistema
24.02.2016.g. Obavjestenje o nabavci - Higijenski materijal 
12.02.2016.g. Obavjestenje - Nabavka usluga informacione bezbjednosti i sistema za podizanje nivoa informacione bezbjednosti
10.02.2016.g. Obavještenje o nabavci - Eksterna revizija 02 07 3-01057 16
08.02.2016.g. Obavještenje o nabavci-Nabavka usluga održavanja softvera
08.02.2016.g. Obavještenje - Nabavka perforiranog papira za štampu računa
26.01.2016.g. Nabavka brojila i koncentratora za daljinsko očitavanje
18.01.2016.g. Obavještenje o nabavci_usluge održavanja softvera
12.01.2016..g Obavjestenje o nabavci - Projektna dok. za AMM
11.01.2016.g. Obavještenje o dodjeli ugovora_Opšte paketne radijske usluge
08.01.2015.g. Obavještenje o nabavci - usluge čišćenja objekata
05.01.2015.g. Obavještenje o dodjeli ugovora - Nabavka traktora sa priključcima za zimsko i ljetno održavanje
04.01.2016.g. Obavjestenje o nabavci - Nabavka vodomaterijala 11876
31.12.2015.g. Obavještenje o nabavci - Nabavka usluga krpljenja asfaltnih površina
22.12.2015.g. Obavjestenje - usluge odrzavanja_LOTUS
18.12.2015.g. Obavjestenje o nabavci usluga održavanja GIS-a
04.01.2016.g. Prolongiranje roka i ispravka tenderske dokumentacije-Nabavka r/d za popravku m/v
14.12.2015.g. Obavještenje o nabavci - Nabavka r/d za popravku m/v
03.12.2015.G. Obavještenje o nabavci - Hrana za pse
01.12.2015.g. Ispravljeno obavještenje za nabavku brojila i opreme za daljinsko očitavanje
20.11.2015.g. Obavjestenje o prestanku postupka dodjele ugovora_LOT1 nabavka r.d za popravku m.v
20.11.2015.g. Obavjestenje o nabavci - Servis nadogradnji MANNOTI i RASCO
19.11.2015.g. OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE_Nabavka usluga održavanja GIS-a i pratećih aplikacija
19.11.2015.g. Obavjestenje o nabavci_Nabavka tečnog kiseonika za postrojenje za prečišćavanje vode
19.11.2015.g. Obavještenje o nabavci_Nabavka konetejnera V=1,1 m3
17.11.2015.g. Obavještenje - nabavka el. energije za 2016.godinu
13.11.2015.g. Obavještenje o nabavci_Nabavka i ugradnja r.d za popravku m.v - 15 lotova
13.11.2015.g. Obavještenje o nabavci_Nabavka elektromaterijala za održavanje elektro mreže
03.11.2015.g. Obavještenje - Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za laboratoriju
02.11.2015.g. Obavještenje o nabavci usluga održavanja GIS-a i pratećih aplikacija
02.11.2015.g. Sažetak ispravke obavještenja
02.11.2015.g. Ispravka obavještenja
21.10.2015.g. Obavjestenje o nabavci 1179-1-1-324-3-101-15 za nabavku ličnih i kolektivnih zaštitnih sredstava po lotovima
13.10.2015.g. Obavještenje o nabavci-nabavka traktora sa priključcima
12.10.2015.g. Obavještenje o nabavci- usluge održavanja biling sistema
06.10.2015.g. Ispravka obavještenja 1179-1-2-272-8-90-15
06.10.2015.g. Ispravka obavještenja 1179-1-2-271-8-91-15
21.09.2015.g. Ispravka obavjestenja - NABAVKA ODRŽAVANJA KLIMA
11.09.2015.g. Obavještenje o nabavci_Nabavka električne energije za 2016.godinu
11.09.2015.g. Obavjestenje - NABAVKA DAVANJA REVOLVING KREDITA
11.09.2015.g. Obavjestenje - Nabavka bankarskih usluga izdavanja bankarskih garancija
25.08.2015.g. OBAVJEŠTENJE - NABAVKA ODRŽAVANJA KLIMA
30.06.2015.g. Nabavka AMM sistema za daljinsko očitavanje kupaca i upravljanje potrošnjom el. energije-II faza
 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA